Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

MAY 10, 2016 | EUROPEAN UNION

BSA | The Software Alliance intensifie ses contrôles

Les PME du secteur du transport et de la construction et les exploitations de production sont dans le collimateur

300 000 € de dommages-intérêts ont déjà été infligés à une entreprise belge cette année

Bruxelles, le 12 avril 2016 – BSA | The Software Alliance annonce une intensification de ses actions contre les PME belges ayant un profil de risque plus élevé dans les prochaines semaines. Des analyses récentes ont montré que les entreprises actives dans des secteurs où la fraude est fréquente n’accueillent pas toujours avec bienveillance l’aide de la BSA. Elles ne font pas assez d’efforts concrets pour régler leur situation en implémentant une politique logicielle correcte, ce qui est risqué. En effet, ces entreprises seront bientôt contactées afin de les enjoindre à agir rapidement.

Programme BSA Performance

Georg Herrnleben, Senior Director Compliance & External Affairs EMEA chez BSA | The Software Alliance, déclare : « Lors de contrôles antérieurs, nous avons régulièrement constaté l’absence de licences pour des logiciels destinés aux serveurs, aux ordinateurs fixes, à la sécurité et à la PAO. En outre, les entreprises actives dans le transport et la construction ainsi que les exploitations de production n’ont (presque) pas agi pour régler leurs problèmes de conformité. Voilà pourquoi nous comptons désormais attirer fortement l’attention des entreprises qui sont entre autres actives dans ces secteurs sur les risques qu’elles encourent si elles n’agissent pas. »          « En leur envoyant une lettre, nous voulons leur conseiller de s’assurer sans tarder que leur situation est en ordre. Nous les invitons donc à utiliser les divers outils qui sont gratuitement mis à disposition sur notre site web www.bsa.be. Par ailleurs, nous offrons à ces entreprises l’opportunité de participer à un programme qui leur donne une vue d’ensemble sur leur utilisation de logiciels. Elles peuvent ainsi minimiser les risques d’utilisation de logiciels illégaux et savent si et comment elles peuvent réduire leurs coûts et/ou ce qu’elles peuvent optimiser. En procédant de la sorte, ces entreprises envoient un signal positif à la BSA. »

300 000 euros de dommages-intérêts   La BSA s’attaque aux infractions sans répit et par la voie judiciaire. Une entreprise belge a ainsi découvert en janvier de cette année que les dommages-intérêts pouvaient être très élevés. En effet, cette entreprise s’est vu infliger 300 000 euros de dommages-intérêts parce que sa politique logicielle n’était pas conforme. Chaque année, des actions judiciaires sont intentées contre les entreprises qui utilisent des logiciels sans licence. Les dommages-intérêts réclamés après un contrôle de la BSA peuvent s’élever à 200 % de la valeur d’achat des logiciels. En outre, l’environnement logiciel doit encore être légalisé et/ou actualisé. Cela signifie que les entreprises doivent acquérir de nouveaux logiciels et doivent supprimer les licences de certains utilisateurs ou bien limiter leur accès à certains logiciels sur des serveurs, par exemple.

Over BSA | The Software Alliance

BSA | The Software Alliance (www.bsa.be) is de belangrijkste pleitbezorger van de software-industrie ter wereld. De aangesloten leden van de BSA investeren jaarlijks miljarden dollars in de ontwikkeling van softwareoplossingen die de economie stimuleren en het moderne leven verbeteren. De BSA verbreedt de horizon van de digitale wereld door relaties met internationale overheden, het naleven en afdwingen van intellectueel eigendom, en onderwijsactiviteiten. Daarnaast vergroot de organisatie het vertrouwen in de nieuwe technologieën die deze wereld stimuleren. Meer informatie: www.bsa.org/belgium of www.bsa.be.

Voor meer informatie:

LVTPRLuc Gyzels / Johan De OstTel: 02/ 474 17 40GSM : 0477/ 93 92 88E-mail: bsa@lvtpr.com

เกี่ยวกับบีเอสเอ

บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (www.bsa.org)เป็นหน่วยงานชั้นนำที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระดับโลกแก่รัฐบาลประเทศต่างๆ และในตลาดสากล ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มบริษัทนวัตกรรมใหม่สุดของโลก ที่มีการสร้างซอฟต์แวร์โซลูชันที่จุดประกายความสดใสทางเศรษฐกิจและพัฒนาชีวิตสมัยใหม่

บีเอสเอมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และมีการดำเนินงานในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก บีเอสเอริเริ่มแผนงานปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่บ่มเพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโต

ติดต่อสื่อ

Michael O’Brien

อีเมล: MichaelO@bsa.org

For Media Inquiries

อีเมล: media@bsa.org

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: media@bsa.org

ติดต่อสื่อ

Christine Lynch

อีเมล: christinel@bsa.org

CONTACTO DE PRENSA

Media Inquiries

อีเมล: media@bsa.org