Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

FEB 23, 2015 | FRANCE

BSA | The Software Alliance et l’AFNOR dévoilent le « Guide de bonnes pratiques de déploiement du SAM dans le Cloud » pour permettre aux entreprises d’y voir plus clair dans le nuage

Paris — 23 février 2015 — BSA | The Software Alliance a de nouveau contribué aux travaux de l’AFNOR qui visaient cette fois à élaborer un « Référentiel de bonnes pratiques de déploiement du SAM dans le Cloud », destiné aux entreprises. La BSA avait en effet déjà collaboré avec l’AFNOR en 2013 dans le cadre de la localisation de la Norme NF ISO 19770 relative au SAM (Software Asset Management, Gestion des Actifs Logiciels) et publié un guide prêt à l’emploi de gestion et de valorisation des actifs logiciels. Avec ce tout nouveau référentiel, il s’agit de permettre aux entreprises de tirer pleinement profit du Cloud, tout en optimisant la gestion de leurs applications logicielles.

Un guide, pour quels objectifs ?

L’AFNOR, avec la participation du comité France de la BSA et d’autres sociétés membres de la commission de normalisation sur l’ingénierie du logiciel, ont ainsi finalisé un référentiel dont l’objectif est de :

  1. Détailler les bénéfices et les enjeux liés à la mise en place du SAM sur une architecture Cloud : réduction des coûts, optimisation des processus, réduction des risques financiers, règlementaires et liés à la sécurité,
  2. Illustrer par des exemples concrets et au moyen de cas d’études les principaux enjeux et risques de non-conformité ainsi que les leviers d’optimisation du SAM dans le Cloud,
  3. Fournir un référentiel simple des meilleures pratiques du SAM adaptées au Cloud et faire le lien entre ces pratiques et les exigences de la NF ISO 19770.

Un guide, pour qui ?

« A l’heure de la démocratisation galopante de l’usage du Cloud dans nos univers professionnels, la gestion des solutions IT par les entreprises s’en trouve bouleversée et pas toujours simplifiée », explique François Rey, Président de BSA | The Software Alliance en France. Ce guide est donc appelé à devenir un document de référence pour tous les acteurs et utilisateurs du Cloud ; il s’adresse ainsi à un large public :

 
  • Tout type d’organisation : TPE, PME, grandes entreprises, organisations publiques, associations professionnelles et collectivités s’appuyant sur des architectures Cloud,
  • Tous les acteurs du Cloud, notamment fournisseurs de services et utilisateurs,
  • L’ensemble des acteurs du SAM au sein des organisations : départements Financier, Comptable, Juridique, Achats et SI, ainsi que les directions générales.

« Sur des pratiques relativement nouvelles telles que le Cloud, il est aussi rassurant que bénéfique pour une entreprise de pouvoir profiter de retours d’expérience et de conseils d’experts sur les enjeux, les risques, les pratiques nécessaires et celles qui sont à   éviter », poursuit François Rey. Et de conclure : « Adopter une démarche de SAM spécifique au Cloud s’avère ainsi indispensable à toute entreprise responsable. »

Ce guide est disponible à l’achat sur le site web de l’AFNOR :

Bonnes pratiques de déploiement du SAM dans le Cloud

เกี่ยวกับบีเอสเอ

บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (www.bsa.org)เป็นหน่วยงานชั้นนำที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระดับโลกแก่รัฐบาลประเทศต่างๆ และในตลาดสากล ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มบริษัทนวัตกรรมใหม่สุดของโลก ที่มีการสร้างซอฟต์แวร์โซลูชันที่จุดประกายความสดใสทางเศรษฐกิจและพัฒนาชีวิตสมัยใหม่

บีเอสเอมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และมีการดำเนินงานในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก บีเอสเอริเริ่มแผนงานปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่บ่มเพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโต

ติดต่อสื่อ

Michael O’Brien

อีเมล: MichaelO@bsa.org

For Media Inquiries

อีเมล: media@bsa.org

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: media@bsa.org

ติดต่อสื่อ

Christine Lynch

อีเมล: christinel@bsa.org

CONTACTO DE PRENSA

Media Inquiries

อีเมล: media@bsa.org