Loading...
Skip to main content

NOV 20, 2018 | THAILAND

บีเอสเอ│พันธมิตรซอฟต์แวร์เผยแนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

กรุงเทพฯ – 1 พฤศจิกายน 2561 – บีเอสเอ I พันธมิตรซอฟต์แวร์ (บีเอสเอ) เผยแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล (Global Privacy Best Practices) สำหรับผู้มีหน้าที่กำหนดนโยบายในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายและกรอบการทำงานด้านการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการบังคับใช้นโยบายและกรอบการทำงานดังกล่าว

สมาชิกของบีเอสเอ คือบริษัทซอฟต์แวร์ที่เป็นผู้นำในระดับแนวหน้าด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โดยทำงานร่วมกับรัฐบาลในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของประชาชน ทั้งนี้ รัฐบาลในหลายๆ ประเทศได้เริ่มใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับใหม่ หรือกำลังพิจารณาการบังคับใช้กฎหมายใหม่ เพื่อสนับสนุนความพยายามในการสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

“นโยบายจำเป็นต้องตอบโจทย์ความคาดหวังของผู้บริโภคผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญต่อความสำเร็จของเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล” วิกตอเรีย เอสปิเนล ประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้บริหารของบีเอสเอ กล่าว “ข้อมูลจะเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจของบุคคลกร และเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรธุรกิจในการแข่งขัน และขณะที่รัฐบาลต่างๆ ทั่วโลกมุ่งที่จะปรับปรุงการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความทันสมัย เราจะทำงานคู่ขนานกันไปเพื่อให้แน่ใจว่ากฎหมายด้านการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลจะมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกันในระดับสากล”

นวัตกรรมที่มีข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนและมีซอฟต์แวร์เป็นหัวใจสำคัญของการทำงานยังคงเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจสมัยใหม่ในยุคปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง และจะมีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ

การกำหนดแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจะช่วยคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล และยังจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงการสร้างงาน อย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย ในเอกสารเรื่องแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล (Global Privacy Best Practices) บีเอสเอได้แนะนำแนวทางที่ให้ความสำคัญกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลป็นหลัก ทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีกลไกสำหรับการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเอง

สิ่งสำคัญคือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต้องตอบโจทย์ความคาดหวังของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในขณะเดียวกันต้องส่งเสริมการนำเสนอเทคโนโลยีหรือโซลูชั่นใหม่ๆ เพื่อการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อแนะนำของบีเอสเอประกอบด้วย

  • เพิ่มความโปร่งใสในเรื่องการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  • ให้อำนาจมากขึ้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเอง
  • ส่งเสริมการกำกับดูแลเรื่องการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคลลอย่างมีความรับผิดชอบ
  • บังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด และ
  • จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
    เพื่อป้องกันการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

หากท่านต้องการศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Global Privacy Best Practices) ฉบับเต็ม ท่านสามารถเข้าไปที่ http://bit.ly/BSA-GlobalPrivacyTH

SOBRE A BSA

A BSA | The Software Alliance (www.bsa.org) é a principal defensora do setor global de software perante governos e no mercado internacional. Seus membros estão entre as empresas mais inovadoras do mundo, criando soluções de software que estimulam a economia e melhoram a vida moderna.

Com sede em Washington, DC e operações em mais de 30 países, a BSA promove programas de conformidade que promovem o uso legal de software e defendem políticas públicas que promovem a inovação tecnológica e o crescimento da economia digital.

CONTATOS DE MÍDIA

Michael O’Brien

For Media Inquiries

E-mail: media@bsa.org

CONTATOS DE MÍDIA

Media Inquiries

E-mail: media@bsa.org

CONTATOS DE MÍDIA

Christine Lynch

CONTACTO DE PRENSA

Media Inquiries

E-mail: media@bsa.org