Loading...
Skip to main content

Comme de nombreux sites Web, des cookies sont utilisés pour assurer le bon fonctionnement des Sites Web de BSA et offrir à leurs utilisateurs la meilleure expérience possible. Vous pouvez en apprendre davantage sur la façon dont nous utilisons les cookies et sur les options qui s’offrent à vous pour modifier l’utilisation des cookies par votre navigateur dans notre section d’information sur les cookies. Le fait d’utiliser ce site Web sans modifier vos paramètres de gestion des cookies signifie que vous acceptez nos conditions d’utilisation des cookies.

X

NOV 20, 2018 | THAILAND

บีเอสเอ│พันธมิตรซอฟต์แวร์เผยแนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

กรุงเทพฯ – 1 พฤศจิกายน 2561 – บีเอสเอ I พันธมิตรซอฟต์แวร์ (บีเอสเอ) เผยแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล (Global Privacy Best Practices) สำหรับผู้มีหน้าที่กำหนดนโยบายในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายและกรอบการทำงานด้านการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการบังคับใช้นโยบายและกรอบการทำงานดังกล่าว

สมาชิกของบีเอสเอ คือบริษัทซอฟต์แวร์ที่เป็นผู้นำในระดับแนวหน้าด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โดยทำงานร่วมกับรัฐบาลในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของประชาชน ทั้งนี้ รัฐบาลในหลายๆ ประเทศได้เริ่มใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับใหม่ หรือกำลังพิจารณาการบังคับใช้กฎหมายใหม่ เพื่อสนับสนุนความพยายามในการสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

“นโยบายจำเป็นต้องตอบโจทย์ความคาดหวังของผู้บริโภคผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญต่อความสำเร็จของเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล” วิกตอเรีย เอสปิเนล ประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้บริหารของบีเอสเอ กล่าว “ข้อมูลจะเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจของบุคคลกร และเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรธุรกิจในการแข่งขัน และขณะที่รัฐบาลต่างๆ ทั่วโลกมุ่งที่จะปรับปรุงการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความทันสมัย เราจะทำงานคู่ขนานกันไปเพื่อให้แน่ใจว่ากฎหมายด้านการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลจะมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกันในระดับสากล”

นวัตกรรมที่มีข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนและมีซอฟต์แวร์เป็นหัวใจสำคัญของการทำงานยังคงเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจสมัยใหม่ในยุคปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง และจะมีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ

การกำหนดแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจะช่วยคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล และยังจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงการสร้างงาน อย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย ในเอกสารเรื่องแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล (Global Privacy Best Practices) บีเอสเอได้แนะนำแนวทางที่ให้ความสำคัญกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลป็นหลัก ทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีกลไกสำหรับการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเอง

สิ่งสำคัญคือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต้องตอบโจทย์ความคาดหวังของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในขณะเดียวกันต้องส่งเสริมการนำเสนอเทคโนโลยีหรือโซลูชั่นใหม่ๆ เพื่อการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อแนะนำของบีเอสเอประกอบด้วย

  • เพิ่มความโปร่งใสในเรื่องการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  • ให้อำนาจมากขึ้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเอง
  • ส่งเสริมการกำกับดูแลเรื่องการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคลลอย่างมีความรับผิดชอบ
  • บังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด และ
  • จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
    เพื่อป้องกันการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

หากท่านต้องการศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Global Privacy Best Practices) ฉบับเต็ม ท่านสามารถเข้าไปที่ http://bit.ly/BSA-GlobalPrivacyTH

À PROPOS DE BSA

BSA | The Software Alliance (www.bsa.org) est le principal organisme de défense et de promotion de l’industrie du logiciel auprès des administrations gouvernementales et sur le marché international. Ses membres comptent parmi les entreprises les plus innovantes au monde, à l’origine de solutions logicielles qui stimulent l’économie et améliorent la vie moderne.

Basée à Washington, DC et présente dans plus de 30 pays, BSA est pionnière en matière de programmes de conformité qui encouragent l’utilisation légale de logiciels et plaide en faveur de politiques publiques à même de promouvoir l’innovation technologique et de favoriser la croissance économique numérique.

CONTACTS PRESSE

Michael O’Brien

For Media Inquiries

CONTACTS PRESSE

Media Inquiries

CONTACTS PRESSE

Media Inquiries

CONTACTO DE PRENSA

Media Inquiries