Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

ความปลอดภัยไซเบอร์

นวัตกรรมซอฟต์แวร์ยังคงเชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกและทำการปฏิรูปแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจรายวันอย่างต่อเนื่อง การเชื่อมต่อออนไลน์เหล่านี้สร้างประสิทธิภาพและเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ยังช่วยสร้างช่องโหว่ที่ผู้กระทำการที่เป็นอันตรายสามารถใช้ประโยชน์ได้หากไม่มีมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม การจัดการกับปัญหาความท้าทายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์จำเป็นต้องใช้แนวทางปฏิบัติและเครื่องมือต่างๆ ที่เป็นนวัตกรรมเพื่อปกป้องความสมบูรณ์ ความเป็นส่วนตัว และความยืดหยุ่นของระบบนิเวศทางอินเทอร์เน็ต

บีเอสเอให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาขีดความสามารถและการเตรียมพร้อมของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ และของอุตสาหกรรมทั้งหลายเพื่อจัดการกับปัญหาภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งครอบคลุมถึงการส่งเสริมระบบนิเวศซอฟต์แวร์ที่มั่นคงปลอดภัย การเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การสนับสนุนนโยบายต่างๆ ที่ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ทันสมัยและขั้นตอนอื่นๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยและปกป้องโครงสร้างพื้นฐานของสารสนเทศ

รายงานการวิจัยนโยบายและสถานะที่โดดเด่น

Principles for Government Cloud Security Laws and Policies cover

Global: Principles for Government Cloud Security Laws and Policies

JUN 28, 2022 | GLOBAL

BSA urges governments to support cloud security laws and policies that make concrete cybersecurity improvement based on five principles.

อ่านเพิ่มเติม
Supply chain paper cover

US: Building a More Effective Strategy for ICT Supply Chain Security

FEB 16, 2021 | US

The Biden Administration and the 117th Congress should take a new, more effective approach to Information and Communications Technology (ICT) supply chain security.

อ่านเพิ่มเติม
cover thumb upload 2

Updated: BSA Framework for Secure Software

SEP 22, 2020 | GLOBAL

BSA’s first-of-its-kind framework is a flexible and holistic approach to guide and assess efforts to enhance software security.

อ่านเพิ่มเติม
BSA 5G Security Agenda cover

Securing 5G: A Call to Harness Software Innovation

JUL 21, 2020 | GLOBAL

Governments across the globe are racing to develop and deploy 5G technologies because of the enormous potential of 5G networks to transform businesses and individual lives.

อ่านเพิ่มเติม
BSA Principles of IoT Cover

BSA Policy Principles for Building a Secure and Trustworthy Internet of Things

JUL 02, 2020 | GLOBAL

As trusted leaders in the global software industry, BSA members are at the forefront of Internet of Things (IoT) innovation, including advancements in IoT security. BSA endorses the following principles for building trust in the IoT that embody a responsible, risk-based approach to government IoT security policy.

อ่านเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลต่าง ๆ และนโยบายที่เก็บบันทึกไว้

ปัญหาด้านนโยบาย
วันที่โพสต์
ดูทั้งหมด

ข่าวสารล่าสุดด้านนโยบาย

ดูทั้งหมด