Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

ความปลอดภัยไซเบอร์

นวัตกรรมซอฟต์แวร์ยังคงเชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกและทำการปฏิรูปแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจรายวันอย่างต่อเนื่อง การเชื่อมต่อออนไลน์เหล่านี้สร้างประสิทธิภาพและเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ยังช่วยสร้างช่องโหว่ที่ผู้กระทำการที่เป็นอันตรายสามารถใช้ประโยชน์ได้หากไม่มีมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม การจัดการกับปัญหาความท้าทายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์จำเป็นต้องใช้แนวทางปฏิบัติและเครื่องมือต่างๆ ที่เป็นนวัตกรรมเพื่อปกป้องความสมบูรณ์ ความเป็นส่วนตัว และความยืดหยุ่นของระบบนิเวศทางอินเทอร์เน็ต

บีเอสเอให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาขีดความสามารถและการเตรียมพร้อมของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ และของอุตสาหกรรมทั้งหลายเพื่อจัดการกับปัญหาภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งครอบคลุมถึงการส่งเสริมระบบนิเวศซอฟต์แวร์ที่มั่นคงปลอดภัย การเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การสนับสนุนนโยบายต่างๆ ที่ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ทันสมัยและขั้นตอนอื่นๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยและปกป้องโครงสร้างพื้นฐานของสารสนเทศ

รายงานการวิจัยนโยบายและสถานะที่โดดเด่น

BSA Priorities in Cybersecurity cover

BSA Priorities in Cybersecurity

NOV 18, 2020 | US

BSA calls on the incoming Administration to take robust action to confront cybersecurity threats and elevate US global cybersecurity leadership. Immediate priorities should include securing the software ecosystem, recalibrating supply chain policies, securing the Internet of Things, advancing cybersecurity through digital transformation, and organizing the government to combat cyber threats.

อ่านเพิ่มเติม
BSA 2020 Cybersecurity Agenda cover

Securing Tomorrow: BSA’s Cybersecurity Priorities and Software’s Essential Role

FEB 03, 2020 | GLOBAL

BSA | The Software Alliance urges governments to embrace software solutions, as well as collaboration with the software industry, to confront urgent security challenges.

อ่านเพิ่มเติม
cover thumb upload 2

Updated: BSA Framework for Secure Software

SEP 22, 2020 | GLOBAL

BSA’s first-of-its-kind framework is a flexible and holistic approach to guide and assess efforts to enhance software security.

อ่านเพิ่มเติม
BSA Principles for Good Governance: Supply Chain Risk Management cover

BSA Principles for Good Governance: Supply Chain Risk Management

JUL 17, 2019 | GLOBAL

Managing security risks to information technology supply chains is an important priority for both governments and businesses globally.

อ่านเพิ่มเติม
BSA International Cybersecurity Framework

BSA International Cybersecurity Framework

APR 23, 2018 | GLOBAL | US

Working together, government and industry can help the world’s citizens reap the benefits of the digital economy while protecting our safety, security, and privacy.

อ่านเพิ่มเติม
Global: Principles for Coordinated Vulnerability Disclosure

Global: Principles for Coordinated Vulnerability Disclosure

MAR 22, 2019 | GLOBAL

Today’s interconnected ecosystem demands a coordinated approach for addressing software vulnerabilities.

อ่านเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลต่าง ๆ และนโยบายที่เก็บบันทึกไว้

ปัญหาด้านนโยบาย
วันที่โพสต์
ดูทั้งหมด

ข่าวสารล่าสุดด้านนโยบาย

JAN 04, 2021 | US

Nextgov, January 4, 2021. “While BSA understands that the Department of Defense seeks to create private sector-based certification infrastructure in order to enable it to meet the requirement for certifications across such a large group of vendors, the current approach creates a number of challenges undermining the integrity of the process, including potential for conflicts of interest, profiteering, and outsourcing of an inherently governmental function,” BSA | The Software Alliance wrote in response to the interim rule. อ่านเพิ่มเติม

ดูทั้งหมด