Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

NOV 20, 2018 | THAILAND

บีเอสเอ│พันธมิตรซอฟต์แวร์เผยแนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

กรุงเทพฯ – 1 พฤศจิกายน 2561 – บีเอสเอ I พันธมิตรซอฟต์แวร์ (บีเอสเอ) เผยแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล (Global Privacy Best Practices) สำหรับผู้มีหน้าที่กำหนดนโยบายในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายและกรอบการทำงานด้านการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการบังคับใช้นโยบายและกรอบการทำงานดังกล่าว

สมาชิกของบีเอสเอ คือบริษัทซอฟต์แวร์ที่เป็นผู้นำในระดับแนวหน้าด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โดยทำงานร่วมกับรัฐบาลในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของประชาชน ทั้งนี้ รัฐบาลในหลายๆ ประเทศได้เริ่มใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับใหม่ หรือกำลังพิจารณาการบังคับใช้กฎหมายใหม่ เพื่อสนับสนุนความพยายามในการสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

“นโยบายจำเป็นต้องตอบโจทย์ความคาดหวังของผู้บริโภคผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญต่อความสำเร็จของเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล” วิกตอเรีย เอสปิเนล ประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้บริหารของบีเอสเอ กล่าว “ข้อมูลจะเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจของบุคคลกร และเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรธุรกิจในการแข่งขัน และขณะที่รัฐบาลต่างๆ ทั่วโลกมุ่งที่จะปรับปรุงการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความทันสมัย เราจะทำงานคู่ขนานกันไปเพื่อให้แน่ใจว่ากฎหมายด้านการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลจะมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกันในระดับสากล”

นวัตกรรมที่มีข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนและมีซอฟต์แวร์เป็นหัวใจสำคัญของการทำงานยังคงเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจสมัยใหม่ในยุคปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง และจะมีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ

การกำหนดแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจะช่วยคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล และยังจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงการสร้างงาน อย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย ในเอกสารเรื่องแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล (Global Privacy Best Practices) บีเอสเอได้แนะนำแนวทางที่ให้ความสำคัญกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลป็นหลัก ทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีกลไกสำหรับการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเอง

สิ่งสำคัญคือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต้องตอบโจทย์ความคาดหวังของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในขณะเดียวกันต้องส่งเสริมการนำเสนอเทคโนโลยีหรือโซลูชั่นใหม่ๆ เพื่อการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อแนะนำของบีเอสเอประกอบด้วย

  • เพิ่มความโปร่งใสในเรื่องการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  • ให้อำนาจมากขึ้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเอง
  • ส่งเสริมการกำกับดูแลเรื่องการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคลลอย่างมีความรับผิดชอบ
  • บังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด และ
  • จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
    เพื่อป้องกันการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

หากท่านต้องการศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Global Privacy Best Practices) ฉบับเต็ม ท่านสามารถเข้าไปที่ http://bit.ly/BSA-GlobalPrivacyTH

เกี่ยวกับบีเอสเอ

บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (www.bsa.org)เป็นหน่วยงานชั้นนำที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระดับโลกแก่รัฐบาลประเทศต่างๆ และในตลาดสากล ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มบริษัทนวัตกรรมใหม่สุดของโลก ที่มีการสร้างซอฟต์แวร์โซลูชันที่จุดประกายความสดใสทางเศรษฐกิจและพัฒนาชีวิตสมัยใหม่

บีเอสเอมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และมีการดำเนินงานในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก บีเอสเอริเริ่มแผนงานปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่บ่มเพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโต

ติดต่อสื่อ

Michael O’Brien

อีเมล: [email protected]

For Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

CONTACTO DE PRENSA

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]