Loading...
Skip to main content

Al igual que muchos sitios web, los sitios web de BSA usan cookies para garantizar el funcionamiento eficiente de esos sitios web y brindar a nuestros usuarios la mejor experiencia posible. Puede obtener más información sobre cómo usamos las cookies y cómo puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en nuestra declaración de cookies. Al continuar utilizando este sitio sin cambiar la configuración de las cookies, usted acepta el uso de cookies.

X

MAR 26, 2020 | THAILAND | ข้อเสนอของรัฐบาล

ข้อยกเว้นสำหรับบุคลากรและองค์กรธุรกิจที่ทำงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณีที่รัฐบาลไทยกำหนดนโยบายให้ประชาชนอยู่ภายในที่พักอาศัยในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) คือปัญหาใหญ่ที่กำลังท้าทายรัฐบาลในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในขณะที่รัฐบาลไทยกำลังพิจารณานโยบายเพื่อรับมือกับปัญหานี้ บีเอสเอ พันธมิตรซอฟต์แวร์ (บีเอสเอ)01 ใคร่ขอเสนอให้รัฐบาลไทยคำนึงถึงหลักการที่สำคัญ ได้แก่ ในการกำหนดนโยบาย จำเป็นต้องคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดประการแรก ในขณะเดียวกันจำเป็นต้องบำรุงรักษาความสามารถของการให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับประชาชน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ การใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงการรักษาสุขภาพและสุขอนามัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Descargar PDF
TAGS: