Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

ติดต่อบีเอสเอ

ที่อยู่สำนักงานส่วนภูมิภาค

สำนักงานใหญ่ทั่วโลกของบีเอสเอ
200 Massachusetts Avenue, NW
Suite 310
Washington, DC 20001
USA
โทรศัพท์: +1.202.872.5500
แฟกซ์: +1.202.872.5501

บีเอสเอภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา
44 Avenue des Arts
Brussels 1040
Belgium
โทรศัพท์: +32 (0)2 274 13 10
แฟกซ์: +32.2.274.13.19

บีเอสเอภูมิภาคเอเชีย
300 Beach Road
#30-06 The Concourse
Singapore 199555
โทรศัพท์: + 65.6292.2072
แฟกซ์: + 65.6292.6369

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

อีเมลของบีเอสเอ

สำหรับคำถามของสื่อมวลชน

อีเมล: [email protected]

สำหรับคำถามทั่วไป

อีเมล: [email protected]

สำหรับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

อีเมล: [email protected]