Loading...
Skip to main content

ประกาศนียบัตรรับรอง SAM

ทุกวันนี้ องค์กรธุรกิจ ไม่ว่าจะมีขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ๋ ต่างต้องการมืออาชีพที่สามารถพัฒนาและดำเนินการแผนการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยขั้นตอนและกระบวนการที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดี สำหรับบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ จะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถควบคุมสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสินทรัพย์องค์กรที่มีความสำคัญและมีค่าที่สุด

บีเอสเอขอนำเสนอหลักสูตรการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมเนื้อหาอย่างทั่วถึง พร้อมประกาศนียบัตรรับรอง ให้แก่ผู้ที่ประกอบอาชีพสายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) และที่ปรึกษา เพื่อเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่กำลังเป็นที่ต้องการในตลาด

ประกาศนียบัตรจากบีเอสเอ เพื่อการรับรองผู้มีวิชาชีพด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์

ผู้ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ จะมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดทำแผนหรือระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร วิธีการปฏิบัติตามแผนหรือระบบ วิธีการตรวจสอบให้แผนและระบบมีประสิทธิภาพ รวมถึงวิธีการปรับปรุง โดยใช้หลักการและขั้นตอนตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 19770-1

หลักสูตรนี้จะทำการอบรมทางออนไลน์ และจะมีการทดสอบเพื่อประเมินผลการอบรม ประกอบด้วย

  • เนื้อหาที่ครอบคลุมหลักการ ขั้นตอน และกระบวนทั้งหมดตั้งแต่ต้นจบจน ของมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO19770-1 และประเด็นเนื้อหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน เช่น การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ ในสถานการณ์ที่มีการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป หรือ GDPR และเมื่อองค์กรต้องการหันไปใช้เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง เป็นต้น
  • ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถวางแผนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพราะเป็นหลักสูตรออนไลน์ จึงทำให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถเรียนรู้ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน หรือใช้อุปกรณ์อะไรก็ตาม
  • หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบด้วยเทคโนโลยีล่าสุด ที่ใช้ในการออกแบบหลักสูตรการเรียนออนไลน์ (eLearning) ทำให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสัมผัสได้ถึงประสบการณ์ที่ดีเลิศในระหว่างการเรียนรู้ เช่น ประสบการณ์การเรียนรู้แบบโต้ตอบไปมา เอกสารที่พร้อมสำหรับการใช้งาน กรณีศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างง่ายดายในชีวิตจริง
  • นอกจากนี้ ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับเครื่องหมายรับรองในรูปแบบดิจิทัลจากบีเอสเอ และสามารถใช้แสดงตนว่าเป็นผู้มีวิชาชีพด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ เพื่อโอกาสทางวิชาชีพ

ประโยชน์ทางธุรกิจที่ได้รับจากการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์

การสำรวจการใช้ซอฟต์แวร์ทั่วโลกของบีเอสเอ พบว่าองค์กรที่มีแผนหรือระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่ดี จะสามารถลดต้นทุนซอฟต์แวร์ต่อปี ได้มากถึง 30 เปอร์เซ็นต์ แผนและระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพจะ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน: แผนการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ช่วยให้องค์กรมีข้อมูลฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กร นอกจากนี้ ยังช่วยให้องค์กรมีข้อมูลซอฟต์แวร์ที่มีอายุการใช้งานนาน หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน ช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนการเปลี่ยน ทดแทน หรืออัพเกรดซอฟต์แวร์ ตามความจำเป็น แทนที่องค์กรจะต้องจ่ายเงินให้กับซอฟต์แวร์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้งาน

สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ: การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์สร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเติบโตของธุรกิจ ได้แก่ขั้นตอนการบริหารจัดการที่สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ยังส่งเสริมธรรมภิบาลที่ดี (good corproate governance) และพัฒนานโยบายและขั้นตอนให้แก่องค์กร เพื่อการดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ปกป้องความมั่นคงปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงอื่น: การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ช่วยลดความเสี่ยง ที่อาจเกิดจากช่องโหว่งของซอฟต์แวร์ที่มีอายุการใช้งานมานาน ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงในเรื่องการรั่วไหลของข้อมูล และภัยไซเบอร์อื่นๆ นอกจากนี้ ยังทำให้องค์กรรู้ว่ามีการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือใช้โดยไม่ถูกกฎหมายอยู่ในองค์กรหรือไม่ และทำให้สามารถลบทิ้งซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว เป็นการลดความเสี่ยงในการทำผิดกฎหมายและความเสี่ยงที่มีผลต่อสถานะการเงินขององค์กร

คุณและทีมงานพร้อมหรือยัง สำหรับประกาศนียบัตรจากบีเอสเอ เพื่อการรับรองผู้มีวิชาชีพด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bsaverafirm.org/samcertification.