Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

ประเด็นทางด้านนโยบาย

เศรษฐกิจทุกภาคส่วนของเรามีการพึ่งพาซอฟต์แวร์เพื่อประสบความสำเร็จ สมาชิกของบีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ ให้บริการระบบคลาวด์ที่ทันสมัย การวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือการผลิต โซลูชั่นด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความสามารถด้านดิจิทัลอื่นๆ สำหรับธุรกิจทุกขนาดเพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่ ๆ และงานใหม่ ๆ กฎหมายและนโยบายที่ทันสมัยในพื้นที่ปัญหาสำคัญต่างๆ เหล่านี้จะปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้นรวมทั้งช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจและการเติบโตของงานอย่างต่อเนื่อง

รายงานการวิจัยนโยบายและสถานะที่โดดเด่น

AI Policy Readiness: Global Snapshot cover

AI Policy Readiness: Global Snapshot

JUL 16, 2024 | GLOBAL | US

BSA’s AI Heatmap identifies common areas of focus that will enable and enhance AI.

อ่านเพิ่มเติม
Adopting AI Responsibly: Essential Questions for Board Leaders cover

Adopting AI Responsibly: Essential Questions for Board Leaders

JUL 10, 2024 | GLOBAL

BSA highlights key questions Boards and CEOs should consider when deciding to incorporate AI into their companies.

อ่านเพิ่มเติม
Cybersecurity for the C-Suite cover

Cybersecurity for the C-Suite

MAY 06, 2024 | GLOBAL

A guide to managing cybersecurity risk for board members and executives.

อ่านเพิ่มเติม
Global: BSA Policy Solutions for Building Responsible AI cover

Global: BSA Policy Solutions for Building Responsible AI

APR 09, 2024 | GLOBAL

BSA’s Policy Solutions for Building Responsible AI is a comprehensive set of recommendations for policymakers worldwide to address the most artificial intelligence (AI) policy issues and advance the adoption of responsible AI across the economy.

อ่านเพิ่มเติม
2024 BSA US Policy Agenda

2024 BSA US Policy Agenda

FEB 01, 2024 | GLOBAL

BSA’s 2024 agenda promotes digital transformation, the process by which organizations harness the capabilities of artificial intelligence (AI) and enterprise software to add new value to their businesses, employees, customers, and communities.

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารล่าสุดด้านนโยบาย

ดูทั้งหมด

แหล่งข้อมูลต่าง ๆ และนโยบายที่เก็บบันทึกไว้

ปัญหาด้านนโยบาย
วันที่โพสต์
ดูทั้งหมด