Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

การบังคับใช้กฎหมาย /การเข้าถึงของรัฐบาล

เมื่อซอฟต์แวร์เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ โดยเป็นศูนย์กลางในชีวิตประจำวันของเรา อีเมล ข้อความตัวอักษร การโทรทางโทรศัพท์ ข้อความที่ส่งทันที การลงบนโซเชียลมีเดีย และการสื่อสารอื่น ๆ ที่ส่งและจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว สำหรับองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ติดตามการสืบสวนคดีอาชญากรรม ข้อมูลนี้สามารถให้ร่องรอยที่มีค่าได้ กระนั้นก็ตาม กฎหมายและกระบวนการต่างๆ ทั่วโลกที่กำกับดูแลการเข้าถึงของการบังคับใช้กฎหมายสำหรับหลักฐานทางดิจิทัลมักจะล้าสมัยหรือขัดแย้งกัน ต้องมีการปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหลักฐานทางดิจิทัลแบบข้ามพรมแดน การเข้าถึงข้อมูลที่เข้ารหัส การประยุกต์ใช้ความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของพลเมืองในเวทีดิจิทัลและด้านอื่น ๆ ให้ทันสมัยเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของระบบนิเวศดิจิทัลที่ทันสมัย

บีเอสเอสนับสนุนการปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ดังกล่าวให้ทันสมัยเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่การบังคับใช้กฎหมายสามารถเข้าถึงหลักฐานทางดิจิทัลได้อย่างถูกกฎหมาย รวมถึงการใช้การปกป้องที่คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค ความมั่นคงปลอดภัย และเสรีภาพของพลเมือง นอกจากนี้ เนื่องจากปริมาณและประเภทของข้อมูลที่มีให้ตามที่กฎหมายบังคับเกิดการล้นทะลักออกมา บีเอสเอตระหนักดีว่าจะต้องมีการทดสอบขีดความสามารถทางเทคนิคที่กฎหมายการบังคับใช้เพื่อทำความเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว เราสนับสนุนความพยายามในการปรับปรุงความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายให้ดีขึ้นสำหรับการเข้าถึงหลักฐานทางดิจิทัลให้สอดคล้องกับกฎหมายและการป้องกันที่เหมาะสมต่าง ๆ การทำงานร่วมกันในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและชุมชนการบังคับใช้กฎหมายสามารถช่วยให้ชุมชนต่าง ๆ มีความปลอดภัยและมั่นคง

รายงานการวิจัยนโยบายและสถานะที่โดดเด่น

Encryption and Law Enforcement Access to Data cover

US: Encryption and Law Enforcement Access to Data

OCT 03, 2019 | US

As policy discussions around the use of encryption and law enforcement’s ability to access digital evidence return to the spotlight, this white paper providers an overview of key issues.

อ่านเพิ่มเติม
Global Best Practices for Law Enforcement Access to Digital Evidence cover

Global Best Practices for Law Enforcement Access to Digital Evidence

SEP 23, 2019 | GLOBAL

BSA recommends global best practices relating to law enforcement access to digital evidence that promote strong commitments to privacy, security, transparency, and the rule of law, while fostering constructive collaboration between governments, law enforcement agencies, and technology providers.

อ่านเพิ่มเติม
EU: The CLOUD Act and the European Union:  Myths vs. Facts

EU: The CLOUD Act and the European Union: Myths vs. Facts

FEB 27, 2019 | GLOBAL

อ่านเพิ่มเติม
Encryption Backgrounder: More Data Is Available to Law Enforcement Than Ever Before

US: Encryption Backgrounder: More Data Is Available to Law Enforcement Than Ever Before

MAY 31, 2018 | GLOBAL

อ่านเพิ่มเติม
EU Regulation on European Production and Preservation Orders

EU: BSA Position Paper on the EU Regulation on European Production and Preservation Orders for electronic evidence in criminal matters (“E-Evidence Regulation”)

JUL 17, 2018 | GLOBAL

อ่านเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลต่าง ๆ และนโยบายที่เก็บบันทึกไว้

ปัญหาด้านนโยบาย
วันที่โพสต์
ดูทั้งหมด

ข่าวสารล่าสุดด้านนโยบาย

JAN 19, 2023 | US

InsideCybersecurity, January 19, 2023. BSA | The Software is pushing Congress to pass national privacy legislation and modernize federal information technology systems, in a letter outlining the group’s priorities and advocating for a “comprehensive” U.S. approach to “digital transformation.” อ่านเพิ่มเติม

ดูทั้งหมด