Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

การจัดซื้อจัดจ้าง

โดยพื้นฐานแล้ว ซอฟต์แวร์สามารถปฏิรูปวิธีการที่รัฐบาลให้บริการต่าง ๆ และมีปฏิสัมพันธ์กับพลเมืองของตนเอง ในฐานะที่เป็นผู้บริโภคผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) รายใหญ่ที่สุด รัฐบาลต่าง ๆ จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อพวกเขาสามารถเข้าถึงโซลูชั่นที่มั่นคงปลอดภัยและทันสมัย รวมถึงซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และบริการประมวลผลแบบคลาวด์ บีเอสเอสนับสนุนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลที่เป็นกลางทางเทคโนโลยีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพึ่งพามาตรฐานที่มั่นคง ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งครอบคลุมทั่วโลกด้วยความสมัครใจ รวมทั้งได้รับพัฒนาผ่านกระบวนการที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่มที่เป็นผู้นำอุตสาหกรรม

เนื่องจากระบบไอทีที่ล้าสมัยจะทั้งมีประสิทธิภาพน้อยกว่าและไวต่อการโจมตีทางไซเบอร์ บีเอสเอจึงสนับสนุนนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่ช่วยให้รัฐบาลได้รับโซลูชั่นเชิงพาณิชย์ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันด้วยความมั่นใจว่าเทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านี้มีความมั่นคงปลอดภัย สามารถทำงานร่วมกันได้ และมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ บีเอสเอจึงทำงานเพื่อสนับสนุน: การปรับใช้การประมวลผลแบบคลาวด์ การใช้แนวทางปฏิบัติในการบริหารสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (SAM) โดยหน่วยงานภาครัฐ; การแก้ไขเชิงรุกและการยกระดับสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ การรวมลำดับความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เข้าไว้ในกฎระเบียบด้านการได้มา และการปรับใช้ทางเลือกที่ปฏิบัติได้กับนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่สร้างสรรค์ เช่น สิทธิพิเศษในการจัดหาในประเทศและระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เป็นภาระมากเกินไป นโยบายต่าง ๆ เหล่านี้สามารถเพิ่มขีดความสามารถของรัฐบาลต่าง ๆ ในการควบคุมศักยภาพที่กว้างขวางของซอฟต์แวร์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและสถาบันต่าง ๆ ของพวกเขาในรูปแบบเชิงนวัตกรรมใหม่ ๆ

รายงานการวิจัยนโยบายและสถานะที่โดดเด่น

Strengthening Cybersecurity Through Value-Based IT Procurement

Strengthening Cybersecurity Through Value-Based IT Procurement

FEB 14, 2018 | GLOBAL

Government use of “Lowest Price Technically Acceptable” (LPTA) contracting, while appropriate in some circumstances, should be avoided when it comes to information technology and cybersecurity.

อ่านเพิ่มเติม
BSA Comments on White House IT Modernization Plan

US: BSA Comments on White House IT Modernization Plan

SEP 19, 2017 | GLOBAL

อ่านเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลต่าง ๆ และนโยบายที่เก็บบันทึกไว้

ปัญหาด้านนโยบาย
วันที่โพสต์
ดูทั้งหมด

ข่าวสารล่าสุดด้านนโยบาย

ดูทั้งหมด