Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

ทรัพยากรมนุษย์

เทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์กำลังสร้างงานประเภทใหม่ ๆ ในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ โดยสร้างเส้นทางอาชีพใหม่ ๆ และผลักดันโอกาสทางเศรษฐกิจ ในความเป็นจริงแล้ว งานที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ทั่วโลกกำลังเติบโตรวดเร็วกว่าที่ธุรกิจจะสามารถเติมเต็มได้ งานใหม่ ๆ เหล่านี้จำนวนมากต้องการทักษะใหม่ต่าง ๆ รัฐบาลและภาคเอกชนกำลังมองหาวิธีที่จะช่วยให้คนงานได้รับทักษะและการรับรองที่จำเป็นสำหรับการแข่งขันในงานเหล่านี้มากขึ้น บีเอสเอทำงานร่วมกับรัฐบาลต่าง ๆ ทั่วโลกในการพัฒนาโซลูชั่นที่สร้างสรรค์เพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้และเพื่อช่วยให้รัฐบาลต่าง ๆ สามารถควบคุมศักยภาพการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์มากมาย

การทำให้แรงงานทั่วโลกสามารถเติบโตได้ในเศรษฐกิจดิจิทัลใหม่นั้นจำเป็นต้องมีการจัดเตรียมคนรุ่นใหม่สำหรับงานในอนาคต การช่วยเหลือคนงานปัจจุบันเมื่อพวกเขาเปลี่ยนผ่านไปสู่โอกาสทางอาชีพใหม่ๆ และการขยายโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มคนงานที่มีความสามารถพิเศษที่ขยายใหญ่มากขึ้น บีเอสเอสนับสนุนให้มีการดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการ: (1) ปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษา STEM ระดับโลก (2) สร้างและขยายเส้นทางที่เป็นทางเลือกสู่แรงงานที่พัฒนาไปเรื่อยๆ (3) พัฒนาวิธีการใหม่ๆ ในการฝึกอบรมแรงงานใหม่ (4) ขยายการเข้าถึงเทคโนโลยีที่สำคัญต่าง ๆ และ (5) ส่งเสริมนโยบายการเข้าเมืองที่มีความรับผิดชอบ

ดาวน์โหลด: วาระการพัฒนาแรงงานของบีเอสเอ

รายงานการวิจัยนโยบายและสถานะที่โดดเด่น

BSA Priorities in Workforce Development and Immigration cover

BSA Priorities in Workforce Development and Immigration

NOV 18, 2020 | US

BSA calls on the incoming Administration to implement policies that expand and improve access to STEM education, create alternative pathways to digital skills training, leverage the use of technology for workforce development across industries, broaden access to high-speed internet, and promote equal opportunity in the workplace.

อ่านเพิ่มเติม
BSA Policy Agenda to Build Tomorrow’s Workforce

Innovation, Competitiveness, Opportunity: A Policy Agenda to Build Tomorrow’s Workforce

MAY 01, 2018 | GLOBAL

Both the government and the private sector have important roles in implementing policies that will prepare today’s workers and the next generation for the jobs software creates.

อ่านเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลต่าง ๆ และนโยบายที่เก็บบันทึกไว้

ปัญหาด้านนโยบาย
วันที่โพสต์
ดูทั้งหมด

ข่าวสารล่าสุดด้านนโยบาย

ดูทั้งหมด