Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

ทรัพยากรมนุษย์

เทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์กำลังสร้างงานประเภทใหม่ ๆ ในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ โดยสร้างเส้นทางอาชีพใหม่ ๆ และผลักดันโอกาสทางเศรษฐกิจ ในความเป็นจริงแล้ว งานที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ทั่วโลกกำลังเติบโตรวดเร็วกว่าที่ธุรกิจจะสามารถเติมเต็มได้ งานใหม่ ๆ เหล่านี้จำนวนมากต้องการทักษะใหม่ต่าง ๆ รัฐบาลและภาคเอกชนกำลังมองหาวิธีที่จะช่วยให้คนงานได้รับทักษะและการรับรองที่จำเป็นสำหรับการแข่งขันในงานเหล่านี้มากขึ้น บีเอสเอทำงานร่วมกับรัฐบาลต่าง ๆ ทั่วโลกในการพัฒนาโซลูชั่นที่สร้างสรรค์เพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้และเพื่อช่วยให้รัฐบาลต่าง ๆ สามารถควบคุมศักยภาพการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์มากมาย

การทำให้แรงงานทั่วโลกสามารถเติบโตได้ในเศรษฐกิจดิจิทัลใหม่นั้นจำเป็นต้องมีการจัดเตรียมคนรุ่นใหม่สำหรับงานในอนาคต การช่วยเหลือคนงานปัจจุบันเมื่อพวกเขาเปลี่ยนผ่านไปสู่โอกาสทางอาชีพใหม่ๆ และการขยายโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มคนงานที่มีความสามารถพิเศษที่ขยายใหญ่มากขึ้น บีเอสเอสนับสนุนให้มีการดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการ: (1) ปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษา STEM ระดับโลก (2) สร้างและขยายเส้นทางที่เป็นทางเลือกสู่แรงงานที่พัฒนาไปเรื่อยๆ (3) พัฒนาวิธีการใหม่ๆ ในการฝึกอบรมแรงงานใหม่ (4) ขยายการเข้าถึงเทคโนโลยีที่สำคัญต่าง ๆ และ (5) ส่งเสริมนโยบายการเข้าเมืองที่มีความรับผิดชอบ

ดาวน์โหลด: วาระการพัฒนาแรงงานของบีเอสเอ

รายงานการวิจัยนโยบายและสถานะที่โดดเด่น

BSA Policy Agenda to Build Tomorrow’s Workforce

Innovation, Competitiveness, Opportunity: A Policy Agenda to Build Tomorrow’s Workforce

MAY 01, 2018 | GLOBAL

Both the government and the private sector have important roles in implementing policies that will prepare today’s workers and the next generation for the jobs software creates.

อ่านเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลต่าง ๆ และนโยบายที่เก็บบันทึกไว้

ปัญหาด้านนโยบาย
วันที่โพสต์
ดูทั้งหมด

ข่าวสารล่าสุดด้านนโยบาย

JAN 19, 2023 | US

InsideCybersecurity, January 19, 2023. BSA | The Software is pushing Congress to pass national privacy legislation and modernize federal information technology systems, in a letter outlining the group’s priorities and advocating for a “comprehensive” U.S. approach to “digital transformation.” อ่านเพิ่มเติม

JAN 18, 2023 | US

Politico Pro Morning Tech, January 18, 2023. BSA | The Software Alliance President and CEO Victoria Espinel calls for a comprehensive federal privacy bill, and that Congress pursues policies that both ensure responsible development and continued innovation of AI. อ่านเพิ่มเติม

ดูทั้งหมด