Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

กิจกรรมส่งเสริมการใช้ ซอฟต์แวร์

การปกป้องธุรกิจและลูกค้าของบริษัท

การใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ และซอฟต์แวร์ที่เกิดจากการทำซ้้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต คือปัญหาระดับโลก

ค่าใช้จ่ายที่องค์กรธุรกิจต้องแบกรับ ในกรณีที่ถูกมัลแวร์จู่โจม สูงเกือบ 359 พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐต่อปี โดยมัลแวร์อาจมีที่มาจากซอตฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องตามกฎหมายและสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ เน้นการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกมิติในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเสี่ยงจากมัลแวร์ แรนซั่มแวร์ และภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และรณรงค์ให้เกิดการใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องตามกฎหมายและสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผ่านการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทซอฟต์แวร์ต้องสูญเสียรายได้เกือบ 46,000 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ในแต่ละปี เนื่องจากการใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา กิจกรรมของบีเอสเอได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถช่วยบริษัทซอฟต์แวร์ที่เป็นสมาชิกแก้ปัญหาดังกล่าว และทำให้บริษัทซอฟต์แวร์มีรายได้ที่บริษัทสมควรได้รับกลับคืนมามากกว่า 400 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ

Visit our website bsacompliancesolutions.org.

 

โปรแกรมที่เรานำเสนอ

โปรแกรมรณรงค์เพื่อสร้างความรู้และความตระหนักรู้

บีเอสเอสนับสนุนการดำเนินงานสมาชิก โดยร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่เกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ และประโยชน์ของการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ วิธีปฏิบัติด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่ดี ปกป้ององค์กรธุรกิจจากความเสี่ยงดังกล่าว ในขณะเดียวกันทำให้การลงทุนในสินทรัพย์ด้านไอทีเกิดประโยชน์สูงสุด บีเอสเอประสบความสำเร็จในการพัฒนาและดำเนินกิจกรรมตามโครงการและโปรแกรมรณรงค์มานานกว่า 30 ปี โดยใช้กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย ใช้ความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ บนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจเอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เป็นอย่างดี และด้วยภาพลักษณ์ของบีเอสเอที่เป็นที่เชื่อถือไปทั่วโลก  
เรียนรู้เพิ่มเติม >>

โปรแกรมการบังคับใช้กฎหมายกับองค์กรธุรกิจที่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

เพื่อส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธในองค์กรธุรกิจ

บริษัทซอฟต์แวร์ที่เข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าวกับบีเอสเอ สามารถส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจที่เป็นลูกค้าผู้ใช้ซอฟต์แวร์ สามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นและมีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มากขึ้น ในขณะที่ลูกค้าปรับเปลี่ยนมาจัดซื้อซอฟต์แวร์เพื่อการใช้อย่างถูกต้อง เรามีกลยุทธ์ในการกำหนดเป้าหมาย และบริหารจัดการโปรแกรมอย่างรัดกุม เพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ป้องกันความเสี่ยง และก่อให้เกิดรายได้ตามมา  
เรียนรู้เพิ่มเติม >>

โปรแกรมส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องตามกฎหมายและสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ

ทุกปี บีเอสเอจะสื่อสารไปยังองค์กรธุรกิจหลายพันแห่งที่พบว่ามีการใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ และรณรงค์ให้ปรับเปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องตามกฎหมายและสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ และสร้างรายได้ให้แก่บริษัทซอฟต์แวร์

โดยบีเอสเอจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับคู้ค้าของบริษัทซอฟต์แวร์ที่จำหน่ายซอฟต์แวร์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสื่อสารให้องค์กรธุรกิจปรับเปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องตามกฎหมายและสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ รวมถึงองค์กรธุรกิจที่เป็นลูกค้าอยู่ก่อนแล้ว และส่งเสริมการใช้บริการซอฟต์แวร์บนคลาวด์  
เรียนรู้เพิ่มเติม >>

โปรแกรมบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกกับการละเมิดลิขสิทธิ์บนอินเตอร์เน็ต

ยับยั้งการเผยแพร่ซอฟต์แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในโลกออนไลน์

การโพสต์ เผยแพร่ และจำหน่ายซอฟต์แวร์ในโลกออนไลน์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ส่งผลกระทบต่อลูกค้าของบริษัทซอฟต์แวร์ และละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สร้างความเสียหายเป็นมูลค่าหลายพันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐต่อปี รวมถึงผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทซอฟต์แวร์

เราปกป้องสมาชิกและลูกค้าของพวกเขา โดใช้นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อค้นหาซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายที่มีอยู่ในเว็บไซต์ที่เป็นเสริช์เอนจิ้น ตลาดออนไลน์ และเว็บไซต์สำหรับแชร์ข้อมูล 
เรียนรู้เพิ่มเติม >>

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ bsacompliancesolutions.org.