Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

ติดต่อสื่อ

Michael O’Brien

อีเมล: MichaelO@bsa.org

For Media Inquiries

อีเมล: media@bsa.org

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: media@bsa.org

BSA MEDIA CONTACTS (EMEA & EU)

Christine Lynch

อีเมล: christinel@bsa.org

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: media@bsa.org

กิจกรรม

MAY 11, 2023 | SINGAPORE

BSA’s Jared Ragland makes an intervention highlighting that high-ambition trade rules are critical for the region to fulfill its economic potential, and that high ambition outcomes will support effective domestic policy making on a range of important policy priorities, from digital transformation, personal information protection and consumer privacy, online safety, and enhancing cybersecurity and protecting critical infrastructure, among other things. อ่านเพิ่มเติม

ดูทั้งหมด

ข่าวสารบีเอสเอ

ดูทั้งหมด