Loading...
Skip to main content

การเป็นสมาชิก

ในฐานะผู้แทนชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ทั่วโลก บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์ดำเนินโปรแกรมนโยบายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมายแบบผสานที่เร่งเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยการคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา การเปิดตลาดทั่วโลก และการบ่มเพาะการเติบโตของนวัตกรรม เช่น การประมวลผลผ่าระบบคลาวด์

บีเอสเอคือสมาคมทางเทคโนโลยีเพียงหนึ่งเดียวที่เข้าถึงในระดับนานาชาติอย่างแท้จริง กลุ่มพันธมิตรมีสำนักงาน เจ้าหน้าที่ และการทำงานเชิงรุกในหลายประเทศทั่วโลก เพื่อให้สมาชิกของเราเพลิดเพลินกับประโยชน์ของโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมายและนโยบายในระดับสากล ระดับภูมิภาค และเฉพาะประเทศ

ทีมนโยบายของเราทำงานกับรัฐบาลและผู้มีผลประโยชน์ภาคเอกชนตั้งแต่กรุงวอชิงตันไปจนถึงโตเกียว และบรัสเซลไปจนถึงเซาเปาโล เพื่อปรับปรุงสภาวะของตลาดสำหรับบริษัทซอฟต์แวร์ที่ขายทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ ที่พวกเขาสร้างด้วยการลงทุนอย่างหนักในการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในขณะเดียวกัน ทีมการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมายของบีเอสเอต้องทำให้แน่ใจว่านวัตกรรมของบริษัทสมาชิกของเราได้รับสิทธิ์อนุญาตใช้งานอย่างเต็มที่ และผู้ใช้ปลายทางเข้าใจประโยชน์ของซอฟต์แวร์ถูกกฎหมาย

บีเอสเอนำเสนอตัวเลือกการเป็นสมาชิกหลายอย่างที่อิงตามความต้องการทางธุรกิจของบริษัท

สมาชิกสากลบีเอสเอ

สมาชิกระดับภูมิภาคบีเอสเอ

ไม่มีผลลัพธ์

การสอบถามเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบีเอสเอ รวมถึงข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับประเภทของสมาชิกที่เหมาะกับบริษัทของคุณมากที่สุด กรุณาติดต่อ: