Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

MAR 28, 2017 | INDIA

BSA | The Software Alliance Advances Encryption Debate with the BSA Encryption Principles

Principles provide a framework for governments to evaluate encryption proposals New Delhi, India — March 29, 2017 — BSA | The Software Alliance is sharing the BSA Encryption Principles – an analytical tool for examining related legislation and policy proposals. With these principles, BSA aims to help lawmakers and other stakeholders find common ground in the encryption debate by addressing the needs and responsibilities of all sides. “These principles offer a concrete step to help move the encryption discussion forward,” said Victoria Espinel, President and CEO of BSA | The Software Alliance. “We have to get this right. Encryption safeguards everything from our personal privacy to critical infrastructure, such as global transportation and financial systems, power grids and water supplies. At the same time, we need law enforcement to be able to stop criminals and terrorists so we can live in as safe and secure a world as possible. These principles are a lens through which any encryption proposal should be tested, so that all sides of the issue are considered.” The Encryption Principles call on all sides of the encryption debate to work together constructively and evaluate any proposals in light of their effect on:

  1. Improving data security: Providers of data services —  storing, managing or transmitting personal or business data – must be permitted to use the best available technology to thwart attacks against that data or the entities and individuals who depend on those services.
  2. Enhancing law enforcement and counter-terrorism capabilities:  Law enforcement agencies, subject to appropriate privacy and civil liberties safeguards, should have access to the best available resources, information, and tools available to prevent and prosecute terrorist and criminal acts.
  3. Promoting privacy: Individuals have a right to be secure in their public, private and commercial lives and interactions.
  4. Protecting confidential government information: National, state and local agencies should ensure that the data they hold is secure against threats of domestic and foreign intrusion.
  5. Encouraging innovation: Developers and providers of innovative data security tools should be free of government mandates on how to design technology products and tools for digital security. 
  6. Defending critical infrastructure: Providers of essential services, such as banking, health, electricity, water and other critical infrastructure providers, should be empowered to provide the best available security technologies to their users. Best practices should be widely shared.
  7. Understanding the global impact: Criminal and terrorist acts are not limited by national borders, and laws and policies therefore must create consistency and clarity in all countries where security technologies are developed and used.  
  8. Increasing transparency: There should be full, transparent, and considered public dialogue before any legislative proposal concerning the future of technology mandates or encryption is adopted. 

BSA’s Encryption Principles are intended to help frame debates in countries around the world. For more information, visit www.bsa.org/encryptionprinciples.

About BSA

BSA | The Software Alliance (www.bsa.org) is the leading advocate for the global software industry before governments and in the international marketplace. Its members are among the world’s most innovative companies, creating software solutions that spark the economy and improve modern life. With headquarters in Washington, DC, and operations in more than 60 countries, BSA pioneers compliance programs that promote legal software use and advocates for public policies that foster technology innovation and drive growth in the digital economy. Follow BSA at @BSAnewsAPAC.

Media Contact

Anindita Murmu+91 9871127555(e) [email protected]

TAGS:

เกี่ยวกับบีเอสเอ

บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (www.bsa.org)เป็นหน่วยงานชั้นนำที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระดับโลกแก่รัฐบาลประเทศต่างๆ และในตลาดสากล ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มบริษัทนวัตกรรมใหม่สุดของโลก ที่มีการสร้างซอฟต์แวร์โซลูชันที่จุดประกายความสดใสทางเศรษฐกิจและพัฒนาชีวิตสมัยใหม่

บีเอสเอมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และมีการดำเนินงานในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก บีเอสเอริเริ่มแผนงานปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่บ่มเพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโต

ติดต่อสื่อ

Michael O’Brien

อีเมล: [email protected]

For Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

CONTACTO DE PRENSA

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]