Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

JUN 05, 2018 | MEXICO

Amenazas de software dañino vinculadas estrechamente con el uso de software sin licencia: Encuesta Global de Software 2018 de BSA

  • El alto riesgo de ciberataques en México está relacionado con el uso de software sin licencia.
  • Actualmente el 49% del software que se utiliza en México es ilegal, esto representa una pérdida de 760 millones de dólares para la industria además de generar un grave problema de seguridad.
  • Para reducir el riesgo de ciberataques es fundamental la implementación de programas de Administración de Activos de Software (Software Asset Management,“SAM”) que permitan evaluar constantemente el uso de software en sus redes, señalan los expertos.

Ciudad de México, a 5 de junio de 2018: Para reducir el riesgo de ataques cibernéticos y aumentar sus utilidades, las empresas mexicanas deben evaluar constantemente el software en sus equipos y servidores, y eliminar el uso de software sin licencia, de acuerdo con la Encuesta global de software de 2018 de BSA | The Software Alliance.

La encuesta, publicada hoy, revela que, en México, el 49 por ciento del software instalado en las computadoras no tiene la licencia correspondiente para su uso. Esto representa una disminución de 3 puntos en comparación con el estudio anterior de BSA, publicado hace dos años y de 5 puntos respecto hace cuatro años, lo cual se debe en gran medida a las iniciativas para incentivar el uso de software legal en México. “Una mejoría en el comportamiento de los consumidores se reflejó a través del incremento de los servicios de suscripción, lo que favoreció económicamente a algunas empresas” señaló Kiyoshi Tsuru, Mexico Country Manager de BSA | The Software Alliance.

Este uso del 49 por ciento del software sin licencia en el país representa una pérdida total de 760 mdd para la industria del software en el país, siendo 293 mdd provenientes de su uso en el sector empresarial y 467 mdd de usuarios finales. Hace dos años se reportó una pérdida total de 821 mdd y de 980 mdd hace 4 años.

En Latinoamérica, se considera que se utiliza software no legal en el 52% de las computadoras, lo que representa una pérdida para la industria de 4,957 mdd, A nivel internacional, de acuerdo con el estudio, las pérdidas para la industria ascienden a 46,302 mdd con un 37% de uso de software sin licencia.

En todo el mundo, las organizaciones usan software para mejorar su forma de hacer negocios, aumentar las ganancias, alcanzar nuevos mercados y obtener ventajas competitivas. Sin embargo, como informaron los Directores de Sistemas de Información y lo confirma el análisis detallado en la encuesta, si el software no tiene licencia, las organizaciones corren un riesgo significativo de amenazas de seguridad, a menudo paralizantes.

Para comprender mejor las implicaciones del uso de software sin licencia, BSA publicó la Encuesta global de software de 2018: Administración de software: deber de seguridad, oportunidad de negocio. La encuesta cuantifica el volumen y el valor del software sin licencia instalado en computadoras personales en más de 110 países y regiones e incluye casi 23,000 respuestas de consumidores, empleados y Directores de Sistemas de Información.

«Las organizaciones de todo el mundo se están perdiendo de los beneficios económicos y de seguridad que proporciona un software bien administrado», dijo Victoria Espinel, presidenta y CEO de BSA | The Software Alliance. «Las empresas deben establecer programas de Administración de Activos de Software (Software Asset Management, “SAM”) para evaluar y administrar el software en sus redes.  Esto, a su vez, ayuda a las organizaciones a reducir el riesgo de ciberataques y ayuda a aumentar sus ingresos». 

Los hallazgos más importantes de la encuesta incluyen:

  • Si bien disminuyó un poco, el uso de software sin licencia todavía es muy amplio. El software sin licencia todavía se usa en todo el mundo a un ritmo alarmante y representa el 37 por ciento del software instalado en las computadoras personales, apenas un 2 por ciento menos que en 2016.
  • Los GSI informan que el software sin licencia es cada vez más riesgoso y costoso. Los programas maliciosos de software sin licencia cuestan a las empresas de todo el mundo casi $359,000 millones al año. Los Directores de Sistemas de Información informan que evitar la piratería de datos y otras amenazas de seguridad de los programas maliciosos es la razón principal para garantizar que sus redes tengan licencia.
  • Mejorar el cumplimiento del software ahora es un factor económico además de un deber de seguridad. Cuando las empresas toman medidas prácticas para mejorar su administración de software pueden aumentar sus ganancias hasta en un 11 por ciento.
  • Las organizaciones deben tomar medidas significativas hoy para mejorar la administración del software. Los estudios demuestran que las organizaciones pueden lograr hasta un 30 por ciento de ahorro en costos anuales de software mediante la implementación de un sólido programa de optimización de licencia de software y SAM.

A través de un análisis profundo, la encuesta muestra que las empresas pueden implementar medidas fuertes, incluidos los programas de SAM, para mejorar la forma en que administran el software y aumentar así las ganancias, reducir los riesgos de seguridad e incrementar las oportunidades.

Para explorar los resultados de la encuesta, incluido un desglose de los datos específicos por país, visite www.bsa.org/globalstudy.

Contacto:Gilberto Guillén[email protected] 

เกี่ยวกับบีเอสเอ

บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (www.bsa.org)เป็นหน่วยงานชั้นนำที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระดับโลกแก่รัฐบาลประเทศต่างๆ และในตลาดสากล ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มบริษัทนวัตกรรมใหม่สุดของโลก ที่มีการสร้างซอฟต์แวร์โซลูชันที่จุดประกายความสดใสทางเศรษฐกิจและพัฒนาชีวิตสมัยใหม่

บีเอสเอมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และมีการดำเนินงานในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก บีเอสเอริเริ่มแผนงานปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่บ่มเพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโต

ติดต่อสื่อ

Michael O’Brien

อีเมล: [email protected]

For Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

CONTACTO DE PRENSA

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]