Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

JUL 06, 2017 | SPAIN

Ocho de cada diez trabajadores españoles de Pymes, dispuestos a informar sobre prácticas inapropiadas o ilegales en su empresa

Nuevo estudio de BSA I The Software Alliance sobre percepción y actitudes frente a la corrupción en las empresas

  • Bullying y discriminación (68%), fraude (58%) y malversación (52%) son las principales prácticas fuera de la legalidad señaladas por los encuestados
  • El miedo a ser descubierto y perder el puesto de trabajo son las razones por las que un 38% de los trabajadores no avisaría a sus mandos superiores acerca de prácticas empresariales inapropiadas
  • El 46% de los trabajadores cree que el uso de software sin licencia es ilegal, el 81% considera que las empresas deben afrontar consecuencias por usarlo y un 30% denunciaría este comportamiento

Madrid, 06 de julio de 2017. Tres de cada cuatro (73%) trabajadores de PYMES en España creen que los comportamientos ilegales y poco éticos son comunes en las empresas españolas, con un 18% que reconoce que no solo es una práctica común, sino muy común, según se desprende del reciente estudio sobre percepción y actitudes ante la corrupción realizado por BSA | The Software Alliance, la entidad que agrupa a los principales fabricantes y desarrolladores de software para empresas. El porcentaje baja al 42% cuando se piensa en lo común que son estas prácticas en empresas como las suyas.

Ocho de cada diez (78%) empleados españoles estarían dispuestos a informar sobre prácticas inapropiadas o ilegales en su empresa y, de hecho, un 15% afirma que ya ha denunciado estos comportamientos en alguna ocasión. El estudio también revela que los trabajadores estarían dispuestos a denunciar principalmente prácticas como bullying y discriminación (68%), fraude (58%), malversación (52%), robos de la propiedad empresarial (48%),evasión de impuestos (46%), fallos a la hora de aplicar la regulación empresarial (38%) y prácticas ilegales en el ámbito de TI (30%).

En palabras de Andrés Pi, portavoz del comité de BSA en España“este estudio demuestra la preocupación que hay entre los trabajadores españoles por las prácticas ilegales y poco éticas en las empresas de nuestro país. A los datos de este estudio de BSA, debemos añadir los últimos resultados recogidos por el barómetro del CIS, que indican la preocupación que hay entre los ciudadanos españoles por los casos de corrupción y fraude, que continúan creciendo y ya constituyen una de sus mayores preocupaciones para el 54% de los ciudadanos, 12 puntos más que el mes anterior”.

Software sin licencia, una práctica ilegal con consecuencias para las compañías

Una de las prácticas inapropiadas incluidas en el estudio es el uso de software ilegal o sin licencia, un gran problema en España, con un ratio del 43% de software sin licencia instalado en los PC´s de nuestro país, según el último informe global de software de BSA realizado por IDC.

Los resultados de la encuesta que analizamos ahora muestran que prácticamente la mitad (46%) de los trabajadores de PYMES en España creen que el uso de software pirata o sin licencia es una práctica ilegal. El 30% piensan que no es una buena práctica y el 14% que es una conducta poco ética. Además, el 81% cree que las empresas deberían afrontar consecuencias por el uso de software ilegal o sin licencia, principalmente consecuencias financieras (46%). Asimismo, el 27% considera que deberían enfrentarse a consecuencias penales y el 24% cree que sufrirían algún tipo de daño de imagen o de reputación.

Los resultados de la encuesta responden a la realidad porque, de hecho, el uso de software ilegal puede acarrear graves consecuencias. Un buen ejemplo es la reciente resolución adoptada por el Juzgado Mercantil de Alicante, una sentencia que obliga a dos compañías industriales a pagar más de 450,000 € en daños y perjuicios derivados del uso de software sin licencia en los programas de estas empresas.

En 2015, se aprobó en España el nuevo Código Penal, que introdujo la responsabilidad penal de las empresas como entidades legales por el uso de software sin licencia. En este sentido, los trabajadores de las PYMES han apuntado en la encuesta si las compañías para las que trabajan han implementado desde entonces algún código de conducta o control interno para evitar que estas prácticas ilegales sucedan. Cabe resaltar que un 24% ha admitido que se han tomado medidas de control dentro de sus empresas, sin embargo, un 20% mantiene que en las suyas nada ha cambiado.

“Contar con un proceso para controlar y administrar las licencias de software es una forma contrastada de proteger sus sistemas informáticos y ahorrar dinero para empresas de todos los tamaños. El software es un activo muy valioso para todas las empresas, que proporciona un motor de crecimiento, por lo que merece una inversión prioritaria. Si una empresa tiene dudas sobre sus licencias de software, hay una serie de fuentes que pueden ser contactadas para obtener ayuda. Los proveedores de software y vendedores deben ser la primera referencia para responder a cualquier pregunta que puedan tener con respecto a la situación de su licencia”, señala Andrés Pi.

Barreras para informar sobre las prácticas ilegales

De acuerdo con el estudio, el miedo a ser descubierto y perder el puesto de trabajo son los principales obstáculos señalados por parte del 38% de los encuestados a la hora de reportar actividades ilegales en las empresas, mientras que el 13% afirma que si creyeran que en sus empresas se llevan a cabo estas prácticas, nada les impediría informar sobre ello.

En esta misma línea, el 26% de los españoles que trabajan en PYMES apuntan que en sus compañías no se les proporciona un proceso interno para poder reportar estas prácticas. Sin embargo, el 29% si manifiesta que disponen de un proceso interno confidencial para notificar este tipo de actividades, mientras que el 32% tiene al menos directrices informales o una persona asignada para notificar esta realidad. Además, más de la mitad de los encuestados (55%) creen que no hay suficiente legislación ni salvaguardas para proteger a las personas que alzan la voz para denunciar estas prácticas; por su parte, el 28% piensa que si las hay.

En el caso de los reportes acerca de software ilegal, BSA garantiza total confidencialidad y anonimato para los informantes. BSA anima a la gente a denunciar la piratería de software, ya sea en relación con empresas que utilizan software sin licencia o con individuos y organizaciones de venta de software ilegal a través de Internet. Los informes confidenciales se pueden realizar en la web de BSA.

Los empleados prefieren no trabajar en compañías con actitud ilegal o poco ética

El 56% de los encuestados opina preferirían no trabajar en compañías que hayan sido juzgadas o sean sospechosas de haber llevado a cabo prácticas ilegales y poco éticas. Aunque un 17% expresa que si se sentirían más atraídos hacia estas empresas, y otro 17% opina que los casos sobre prácticas ilegales en el pasado no influirían en su decisión de trabajo.

Cuando preguntamos acerca del tamaño de las organizaciones, el 38% piensa que es más probable que se encuentren casos de prácticas ilegales o poco éticas en empresas grandes; un 21% considera que es más probable encontrar estos casos en l pequeñas empresas; y un 30% cree que no hay diferencias entre pequeñas y grandes empresas.

Sobre BSA | The Software Alliance

BSA | The Software Alliance (www.bsa.org) es el principal impulsor de la industria del software a nivel mundial ante los gobiernos y el mercado internacional. Sus miembros se encuentran entre las empresas más innovadoras del mundo, creando soluciones de software para impulsar la economía y mejorar la vida moderna. Con sede en Washington, DC, y operaciones en más de 60 países de todo el mundo, BSA es pionera en programas de cumplimiento que promueven el uso de software legal y aboga por políticas públicas que estimulan la innovación tecnológica e impulsan el crecimiento en la economía digital.

Contacto

Víctor Acero / Julián Ramos.Mail: [email protected]Tel.: 91 788 32 00

เกี่ยวกับบีเอสเอ

บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (www.bsa.org)เป็นหน่วยงานชั้นนำที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระดับโลกแก่รัฐบาลประเทศต่างๆ และในตลาดสากล ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มบริษัทนวัตกรรมใหม่สุดของโลก ที่มีการสร้างซอฟต์แวร์โซลูชันที่จุดประกายความสดใสทางเศรษฐกิจและพัฒนาชีวิตสมัยใหม่

บีเอสเอมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และมีการดำเนินงานในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก บีเอสเอริเริ่มแผนงานปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่บ่มเพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโต

ติดต่อสื่อ

Michael O’Brien

อีเมล: [email protected]

For Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

CONTACTO DE PRENSA

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]