Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

MAY 29, 2017 | SPAIN

BSA | The Software Alliance informa de una de las mayores condenas judiciales contra una empresa por uso de software sin licencia

  • El Juzgado de lo mercantil número 2 de Alicante impone una indemnización de más de 450.000 euros a las empresas Vicedo Marti y Enfavi.
  • Es una de las mayores sanciones económicas impuestas en nuestro país por infracción de los derechos de propiedad intelectual del software.
  • Cuatro de cada diez programas de software utilizados en empresas españolas no cuenta con la licencia correspondiente.

Alicante—29 de mayo de 2017— BSA | The Software Alliance, la entidad que agrupa a las principales empresas de software, ha informado de la resolución adoptada por el juzgado de lo mercantil número 2 de Alicante por la que se condena a dos empresas a pagar más de 453.000 euros en daños y perjuicios por la reproducción de programas de software sin licencia.

Se trata de una de las mayores indemnizaciones impuestas hasta la fecha en España a una empresa por la instalación y reproducción de programas de ordenador infringiendo los derechos de propiedad intelectual de los autores del software.

El proceso se inició en 2015 a partir de la información recibida sobre la posible infracción a través de la página web de denuncias de BSA, y tras la demanda interpuesta ante los juzgados de Alicante. El juzgado de lo Mercantil número 2 se hizo cargo del caso y ordenó un registro de las instalaciones de las compañías Vicedo Martí y Enfavi, con sede en la localidad alicantina de Ibi y dedicadas al diseño y fabricación de piezas y productos mediante inyección de plástico. Fruto de la inspección judicial y pericial realizada en varios ordenadores se halló la instalación no autorizada de programas de una empresa miembro de BSA.

Celebrado el juicio, el juzgado de lo mercantil ha dado la razón a la demandante en todos y cada uno de los puntos argumentados por los abogados de BSA, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual.

Esto supone el pago de una indemnización de 453.480 euros en concepto de daños y perjuicios, importe correspondiente al valor de mercado de los programas sin licencia detectados, a lo que las empresas habrán de sumar los intereses legales en los que han incurrido desde la interposición de la demanda, y el pago de las costas judiciales, en total, más de 500.000 euros.

Las compañías demandadas deberán también destruir las copias del software ilegal halladas en sus equipos y cesar en su uso, a no ser que adquieran nuevas versiones legales de este programa avanzado para el diseño industrial y la gestión de procesos de fabricación (CAD-CAM).

Según Carlos Pérez, socio responsable del área de IT, Risk & Compliance de la firmal legal Ecija, “esta sentencia es un ejemplo de los graves riesgos legales a los que se enfrentan las empresas que utilizan para su beneficio software sin adquirir los derechos del mismo a través del correspondiente acuerdo con el fabricante. Además de ser un acto de clara competencia desleal, supone una infracción que como vemos puede tener consecuencias económicas y operativas muy importantes”.

En España, cuatro de cada diez programas de software utilizados en empresas no cuenta con licencia del fabricante. Son datos de la última Encuesta Global del Software realizada por la consultora de tecnología IDC para BSA. Según este estudio el 43% del software utilizado en empresas españolas es software sin licencia, lo que sitúa a las empresas españolas15 puntos por encima de la media de los países de Europa Occidental.

“El software es uno de los activos de negocio más importantes para cualquier empresa, especialmente en el sector industrial. Es un motor que mejora la eficiencia y capacidad de producción, así como la productividad de sus empleados. Pero si no es gestionado de forma adecuada puede suponer riesgos operativos, económicos y legales muy importantes”,afirma Andrés Pi, presidente del comité español de BSA. “Contar con un proceso interno de gestión para controlar y administrar los activos de software es una forma contrastada de ahorrar costes y evitar riesgos innecesarios” concluye.

Sobre BSA | The Software Alliance

BSA | The Software Alliance (www.bsa.org) es el principal impulsor de la industria del software a nivel mundial ante los gobiernos y el mercado internacional. Sus miembros se encuentran entre las empresas más innovadoras del mundo, creando soluciones de software para impulsar la economía y mejorar la vida moderna. Con sede en Washington, DC, y operaciones en más de 60 países de todo el mundo, BSA es pionera en programas de cumplimiento que promueven el uso de software legal y aboga por políticas públicas que estimulan la innovación tecnológica e impulsan el crecimiento en la economía digital.

Contacto

Para más información:KetchumVíctor Acero / Julián Ramos.Mail: equipo.bsa@ketchum.esTel.: 91 788 32 00

เกี่ยวกับบีเอสเอ

บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (www.bsa.org)เป็นหน่วยงานชั้นนำที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระดับโลกแก่รัฐบาลประเทศต่างๆ และในตลาดสากล ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มบริษัทนวัตกรรมใหม่สุดของโลก ที่มีการสร้างซอฟต์แวร์โซลูชันที่จุดประกายความสดใสทางเศรษฐกิจและพัฒนาชีวิตสมัยใหม่

บีเอสเอมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และมีการดำเนินงานในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก บีเอสเอริเริ่มแผนงานปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่บ่มเพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโต

ติดต่อสื่อ

Michael O’Brien

อีเมล: MichaelO@bsa.org

For Media Inquiries

อีเมล: media@bsa.org

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: media@bsa.org

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: media@bsa.org

CONTACTO DE PRENSA

Media Inquiries

อีเมล: media@bsa.org