Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

MAY 25, 2016 | MEXICO

Software ilegal, causa principal de los riesgos en ciberseguridad

Ciudad de México, 25 de mayo del 2016 - Según la nueva Investigación Global de Software de BSA | The Software Alliance, el uso ilegal de software crece de manera alarmante, a pesar de la conexión directa entre este éste y los ciberataques.

Mediante la investigación, Aprovechar oportunidades a través de la observancia de licencias, se descubrió que, en México, el porcentaje de software ilegal instalado se redujo en 2%, para colocarse en 52%, en comparación con el estudio anterior de BSA realizado en 2013.

La caída del mercado vino acompañada de un ligero aumento en la cuota de consumo de los envíos, la cual fue compensada por una caída en la participación de los consumidores de la base instalada con el objetivo de ayudar en la reducción de tarifas, acción que durante muchos años ha sido promovida por parte de gobierno e iniciativa privada en pro de la propiedad intelectual. Otro de los factores que ayudaron al aumento fue la migración a la suscripción del software y la caída en los envíos de servicios de seguridad en código fuente o caja

“El informe resalta que es imperativo para una empresa conocer el software que se utiliza dentro de su red", dijo Victoria A. Espinel, Presidente y Directora ejecutiva de BSA |The Software Alliance. "Muchos Directores de informática no conocen el alcance del software implementado en sus sistemas o si ese software es legítimo".

Por otra parte, el Director General de BSA en México, Kiyoshi Tsuru, enfatiza que “esta reducción es una etapa más en una serie de reducciones consecutivas en el índice de ilegalidad del software usado en México, gracias a las acciones de concientización implementadas en conjunto por el sector público y privado, y el nivel de conciencia que ha alcanzado la sociedad mexicana”.

La investigación, que abarcó a los consumidores, directores de TI y usuarios de PC en negocios, resalta que el uso de software sin licencia aún es alto. Esto se debe a la conexión directa entre los ciberataques y el uso de software sin licencia. Al utilizarse software sin licencia, las probabilidades de encontrarse con software malicioso son altas. Y el costo de lidiar con esto puede ser abrumador. A modo de ejemplo, solo en el 2015, las empresas tuvieron que afrontar un gasto de $400 mil millones en ciberataques.

Entre otros hallazgos:

  • El 39 por ciento del software instalado durante el 2015 en las computadoras a nivel mundial no cuenta con la licencia adecuada, lo que representa solo una modesta reducción del 43 por ciento con respecto al estudio global previo de BSA realizado en el 2013. 
  • Incluso en ciertas industrias el uso de software sin licencia fue increíblemente alto. Mediante la investigación, se descubrió que la tasa global es del 25 por ciento para las empresas en el sector bancario, de seguros y de valores.
  • Los Directores estiman que un 15 por ciento de sus empleados cargan software a sus redes sin su conocimiento. Pero están subestimando el problema de manera significativa; casi el doble (26 por ciento de los empleados) dicen que cargan software sin autorización a la red.

A pesar de estos números, los descubrimientos demuestran que se ha creado conciencia sobre el problema:

  • Los Directores de informática dijeron que su mayor preocupación era la pérdida de datos a causa de vulneracionesde seguridad.
  • También dijeron que evitar dichas vulneracioneses una razón fundamental para asegurarse de que el software que se ejecuta en sus redes es genuino y con las licencias apropiadas.
  • En la investigación más amplia de empleados, el 60 por ciento concedió que el riesgo de seguridad relacionado con el software sin licencia es una razón fundamental para utilizar software legítimo y con todas sus licencias.

El informe agrega que las empresas pueden atenuar los riesgos de ciberseguridad relacionados con el software sin licencia al comprarlo directamente de fuentes legítimas y establecer un programa interno de gestión de activos de software (SAM). Las organizaciones que implementen SAM de forma eficaz tendrán conocimiento de si el software en su red es legítimo y tiene licencia, podrán optimizar el uso de software al implementar el software adecuado para su negocio, aplicarán políticas y procedimientos que regirán la adquisición, implementación y eliminación de software, y tendrán SAM completamente integrado en sus empresas.

En la investigación regional de este año, se destacan también que:

  • La región con la tasa total más alta de software sin licencia fue la de Asia-Pacífico, con un 61 por ciento; solo un punto menos en comparación con la investigación de BSA del 2013.

Aprovechar oportunidades a través de la observancia de licencias, la Investigación global de software de BSA, con un detalle de información según el país, está disponible en www.bsa.org/globalstudy

Contacto de Prensa

Tania Abundis AlatorreAxón Comunicación CorporativaCelular: +52 (55) 44900876

เกี่ยวกับบีเอสเอ

บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (www.bsa.org)เป็นหน่วยงานชั้นนำที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระดับโลกแก่รัฐบาลประเทศต่างๆ และในตลาดสากล ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มบริษัทนวัตกรรมใหม่สุดของโลก ที่มีการสร้างซอฟต์แวร์โซลูชันที่จุดประกายความสดใสทางเศรษฐกิจและพัฒนาชีวิตสมัยใหม่

บีเอสเอมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และมีการดำเนินงานในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก บีเอสเอริเริ่มแผนงานปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่บ่มเพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโต

ติดต่อสื่อ

Michael O’Brien

อีเมล: [email protected]

For Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

CONTACTO DE PRENSA

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]