Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

MAY 26, 2016 | GLOBAL

Investigación de BSA: A pesar de las amenazas costosas de ciberseguridad, el uso global de software sin licencia sigue en alza

WASHINGTON, DC, 25 de mayo de 2016 — A pesar de conocer los peligros de ciberseguridad a los que están expuestos, los usuarios de computadoras a nivel mundial utilizan software sin licencia a un ritmo alarmante. Estos son los descubrimientos de Aprovechar oportunidades a través de la observancia de licencias, la nueva Investigación global de software 2016 de BSA | The Software Alliance.

Según el estudio realizado este año, el 39 por ciento del software instalado durante el 2015 en las computadoras a nivel mundial no cuenta con la licencia adecuada, lo que representa solo una modesta reducción del 43 por ciento con respecto al estudio global previo de BSA, realizado en el 2013. 

Incluso en ciertas industrias fundamentales, donde se esperaría un control más riguroso del ambiente digital, el uso de software sin licencia fue increíblemente alto. Mediante la investigación, se descubrió que la tasa global es del 25 por ciento para las industrias bancarias, de seguros y de valores.

"El informe resalta que es imperativo para una empresa conocer el software que se utiliza dentro de su red", dijo Victoria A. Espinel, Presidente y Directora ejecutiva de BSA |The Software Alliance. "Muchos Directores de informática no conocen el alcance del software implementado en sus sistemas o si ese software es legítimo".

La investigación, que abarcó a los consumidores, directores de TI y usuarios de PC en negocios, resalta que el uso de software sin licencia aún es alto, y que los individuos y las empresas están jugando con fuego al utilizar software sin licencia. Esto se debe a la conexión directa entre los ciberataques y el uso de software sin licencia. Al utilizarse software sin licencia, las probabilidades de encontrarse con software malicioso son altas.  Y el costo de lidiar con esto puede ser abrumador. A modo de ejemplo, solo en el 2015, las empresas tuvieron que afrontar un gasto de $400 mil millones en ciberataques.

Claves de los hallazgos de la investigación:

  • Los Directores de informática dijeron que evitar las amenazas a la seguridad es una razón fundamental para asegurarse de que el software que se ejecuta en sus redes es genuino y con las licencias apropiadas.
  • También expresaron que su mayor preocupación era la pérdida de datos a causa de dicha brecha de seguridad. 
  • Un 49 por ciento de los Directores de informática identificaron que las amenazas de seguridad del software malicioso son un gran peligro que emerge del software sin licencia.
  • Los Directores estiman que un 15 por ciento de sus empleados cargan software a sus redes sin su conocimiento. Pero están subestimando el problema de manera significativa: casi el doble (26 por ciento de los empleados) dicen que cargan software sin autorización a la red.
  • En la investigación más amplia de empleados, el 60 por ciento concedió que el riesgo de seguridad relacionado con el software sin licencia es una razón fundamental para utilizar software legítimo y con todas sus licencias.

El informe de BSA agrega que las empresas pueden atenuar los riesgos de ciberseguridad relacionados con el software sin licencia al comprarlo directamente de fuentes legítimas y establecer programas de gestión de activos de software (SAM). Las organizaciones que implementen SAM de forma eficaz tendrán conocimiento de si el software en su red es legítimo y tiene licencia, podrán optimizar el uso de software al implementar el software adecuado para su negocio, aplicarán políticas y procedimientos que regirán la adquisición, implementación y eliminación de software, y tendrán SAM completamente integrado en sus empresas.

Al combinar de forma dinámica las prácticas efectivas de SAM junto con más educación para los empleados, las empresas se convertirán en entornos más seguros, rentables y eficientes. 

En la investigación regional de este año, se destacan los siguientes puntos:

  • La región con la tasa total más alta de software sin licencia fue la de Asia-Pacífico, con un 61 por ciento; solo un punto menos en comparación con la investigación del 2013.
  • En siguiente lugar, la tasa más alta estuvo en Europa Central y del Este con un 58 por ciento (con tres puntos menos), y luego Medio Oriente-África con un 57 por ciento (con dos puntos menos).
  • América del Norte sigue teniendo la tasa regional más baja, un 17 por ciento, aunque compone un valor comercial importante de $10 mil millones de dólares. 
  • En Europa Occidental la tasa global bajó un punto: a 28 por ciento.

Aprovechar oportunidades a través de la observancia de licencias, la Investigación global de software de BSA, con un detalle de información según el país, está disponible en www.bsa.org/globalstudy.

เกี่ยวกับบีเอสเอ

บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (www.bsa.org)เป็นหน่วยงานชั้นนำที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระดับโลกแก่รัฐบาลประเทศต่างๆ และในตลาดสากล ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มบริษัทนวัตกรรมใหม่สุดของโลก ที่มีการสร้างซอฟต์แวร์โซลูชันที่จุดประกายความสดใสทางเศรษฐกิจและพัฒนาชีวิตสมัยใหม่

บีเอสเอมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และมีการดำเนินงานในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก บีเอสเอริเริ่มแผนงานปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่บ่มเพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโต

ติดต่อสื่อ

Michael O’Brien

อีเมล: MichaelO@bsa.org

For Media Inquiries

อีเมล: media@bsa.org

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: media@bsa.org

ติดต่อสื่อ

Christine Lynch

อีเมล: christinel@bsa.org

CONTACTO DE PRENSA

Media Inquiries

อีเมล: media@bsa.org