Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

NOV 22, 2016 | SPAIN

La industria del software aporta 36.000 millones de euros a la economía española según un informe de BSA | The Software Alliance

El software aporta 36.000 millones de Euros al PIB de España, genera cientos de miles de empleos y representa millones de inversión en I+D

MADRID —20 de abril de 2017 — El software tiene un importante impacto sobre la economía española, representa 35.800 millones de euros del PIB del país (incluyendo impactos indirectos e inducidos), genera más de 600.000 empleos de alta cualificación e invierte casi 700 millones de euros en I+D. Estas son las principales conclusiones del informe “Software: Un catalizador de 910.000 millones de euros para la economía de la Unión Europea publicado por BSA | The Software Alliance con los datos y el análisis de impacto económico realizado por The Economist Intelligence Unit.

El informe recoge por primera vez el alcance de la industria del software y el impacto económico que supone en la Unión Europea y especialmente en sus mayores estados miembros, entre ellos España. Asimismo explora los amplios beneficios del software y su utilidad como herramienta para gobiernos, empresas y ciudadanos.

En el caso de España, los principales resultados incluyen:

  • El software contribuye al economía española con 35.800 millones de euros cada año. La industria del software aportó de forma directa 13.000 millones de euros a la economía española en 2014, equivalente al 1,2% del PIB. Cuando se consideran tanto el impacto directo como el indirecto, la contribución del software ronda el 3,4% del PIB, con una contribución total a la economía española que asciende a los 35.800 millones de euros.
  • El software da lugar a 624.471 puestos de trabajo en España. La industria del software en España genera empleo para más de 600.000 personas, más que toda la población de Zaragoza. Esto representa aproximadamente el 3,7% del empleo total del país. De forma directa el sector emplea a 219.234 personas, y el informe muestra que se contabilizan más de 400.000 empleos cuando se tienen en cuenta tanto los indirectos como los inducidos.
  • El software supone el 9,7% de la inversión privada en I+D. Las empresas son grandes inversoras en I+D en software, hasta 670 millones en 2013, lo que equivale a casi un 10% del total de la inversión del sector privado en España.
  • El software impulsa beneficios económicos en los estados miembros de la UE. Las economías y las fuerzas laborales de los estados de la UE se están beneficiando de los nuevos empleos que encajan con la nueva economía digital, y de las oportunidades derivadas del avance del software.
  • Alemania: La industria del software aporta un total de 152.600 millones de euros (incluyendo efectos indirectos e inducidos) a la economía alemana, lo que supone el 5,2% del PIB del país. Supone casi 2 millones de empleos (incluyendo indirectos e inducidos), un 4,5% del empleo en Alemania.
  • Francia: La industria del software en Francia supone 113.100 millones de euros (incluyendo efectos indirectos e inducidos), el 5,3% de su PIB. Proporciona empleo a 1,2 millones de personas (entre empleo directo, indirecto e inducido), que representan el 4,4% de los puestos de trabajo en Francia.
  • Italia: Un total de 50.800 millones de euros es la aportación al PIB de Italia de la industria del software, un 3,2% de su producto interior bruto. En total, 744.000 empleos están relacionados de forma directa, indirecta o inducida con el sector del software, lo que representa el 3,3% del empleo en el país transalpino.

“A diferencia de los sectores económicos tradicionales, el software no necesita un catalizador externo para cambiar, él mismo es el catalizador” afirma Victoria Espinel, presidente y CEO de BSA The Software Alliance. “El software va a seguir revolucionando como trabajamos, comunicamos, planificamos y creamos, de maneras que hoy apenas podemos imaginar. La innovación y el análisis de datos basados en el software están dando lugar a beneficios y oportunidades para amplios sectores de la economía de la UE. Cada aspecto de cada negocio, o de cada gobierno, requiere de software para desarrollarse y ser más innovador, más creativo, más competitivo y más eficiente.”

“Los resultados de este informe revelan lo importante que es que los gobiernos aprovechen la oportunidad para desarrollar un marco regulatorio que permita florecer a la tecnología del software”, añade Espinel. “Abogar por el libre flujo de datos entre países, oponerse a medidas que obliguen al almacenamiento local de datos, promover las aplicaciones de las tecnologías del Internet de las Cosas (IoT) e impulsar el desarrollo de la próxima generación de estándares digitales en foros internacionales sería una clara señal de que España está preparada para aprovechar los beneficios del software”.

Para consultar el informe completo de BSA, la metodología y las fuentes utilizadas, así como ejemplos específicos de herramientas de datos basadas en software que mejoran nuestra vida cada día, visita www.bsa.org/EUSoftwareImpact.

Sobre BSA | The Software Alliance

BSA | The Software Alliance (www.bsa.org) es el principal impulsor de la industria del software a nivel mundial ante los gobiernos y el mercado internacional. Sus miembros se encuentran entre las empresas más innovadoras del mundo, creando soluciones de software para impulsar la economía y mejorar la vida moderna. Con sede en Washington, DC, y operaciones en más de 60 países de todo el mundo, BSA es pionera en programas de cumplimiento que promueven el uso de software legal y aboga por políticas públicas que estimulan la innovación tecnológica e impulsan el crecimiento en la economía digital.

Contacto

Julián Ramosjulian.ramos@ketchum.com Víctor Acerovictor.acero@ketchum.com t: +34 91 788 32 00

เกี่ยวกับบีเอสเอ

บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (www.bsa.org)เป็นหน่วยงานชั้นนำที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระดับโลกแก่รัฐบาลประเทศต่างๆ และในตลาดสากล ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มบริษัทนวัตกรรมใหม่สุดของโลก ที่มีการสร้างซอฟต์แวร์โซลูชันที่จุดประกายความสดใสทางเศรษฐกิจและพัฒนาชีวิตสมัยใหม่

บีเอสเอมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และมีการดำเนินงานในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก บีเอสเอริเริ่มแผนงานปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่บ่มเพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโต

ติดต่อสื่อ

Anna Hughes

Telephone: 202-530-5177
อีเมล: annah@bsa.org

Riley McBride Smith

Telephone: 202-591-1125
อีเมล: Riley@allisonpr.com

For Media Inquiries

อีเมล: media@bsa.org

ติดต่อสื่อ

Anna Hughes

Telephone: 202-530-5177
อีเมล: annah@bsa.org

ติดต่อสื่อ

Christine Lynch

อีเมล: christinel@bsa.org

CONTACTO DE PRENSA

Anna Hughes

Telephone: 202-530-5177
อีเมล: annah@bsa.org