Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

JAN 22, 2018 | SPAIN

Según una encuesta de BSA | Software Alliance realizada a 12,000 empleados de pymes de Reino Unido, Italia, España, Francia, Alemania y Polonia

Según una encuesta de BSA | Software Alliance realizada a 12,000 empleados de pymes de Reino Unido, Italia, España, Francia, Alemania y Polonia

Siete de cada diez trabajadores de pymes en Europa, dispuestos a denunciar prácticas ilegales o poco éticas en su empresa

  • Casi una quinta parte (15%) de los trabajadores de pymes en Europa tienen conocimiento de prácticas ilegales o poco éticas en su lugar de trabajo. Los polacos, los más conscientes de estos comportamientos incorrectos, con un 22%
  • Reino Unido es el país más propenso a denunciar prácticas ilegales o poco éticas: el 82% de los encuestados dice que ya lo ha hecho o que lo haría
  • El 73% de los trabajadores de pymes en España cree que el comportamiento ilegal o poco ético es común entre las empresas españolas

22 de Enero de 2018 – Londres.  Un nuevo estudio realizado por BSA | The Software Alliance,  la asociación que representa la industria del software a escala mundial, revela que casi una quinta parte (15%) de los trabajadores de pymes en Europa tienen conocimiento de prácticas ilegales o poco éticas en su lugar de trabajo.

La encuesta, que recoge las opiniones de 12.000 empleados de pymes de Reino Unido, Italia, España, Francia, Alemania y Polonia, muestra que casi tres cuartas partes (74%) de los trabajadores estarían dispuestos a denunciar prácticas ilegales o poco éticas en su lugar de trabajo. Esto sugiere que hay una actitud positiva hacia la denuncia de irregularidades en todo el continente y supone una llamada de atención para los propietarios de pymes que están siendo alentados por BSA a garantizar que sus empresas estén libres de conductas ilegales y poco éticas.

Sarah Coombes, Managing Director Compliance and Enforcement de BSA EMEA, apunta que “con un 74% de los trabajadores europeos dispuestos a denunciar prácticas ilegales o poco éticas, las empresas, grandes o pequeñas, deben asegurarse de que tienen su casa en orden y de que no se arriesgan a un daño de reputación o financiero desastroso".

"Los resultados de nuestra encuesta demuestran que ya sea a través de una revisión de las prácticas de TI o mediante una mejora de la gestión de los activos de empresa, ahora es el momento de actuar. Aunque haya ciertas diferencias, los empleados de distintas partes coinciden en su esfuerzo por erradicar el comportamiento ilegal y poco ético en el lugar de trabajo ", continúa.

Obligación moral y deber profesional, principales causas para denunciar prácticas indebidas

De hecho, en España, el 78% de los trabajadores afirma que han informado o informaría sobre prácticas ilegales o poco éticas en su lugar de trabajo. En Europa, esta cifra cae al 74%. Al preguntar a los empleados españoles qué les impulsó a denunciar, señalan que lo hicieron porque era su obligación moral (48%) y su deber profesional (45%). Son datos en sintonía con el promedio europeo, donde el 45% de los trabajadores consideró que era su obligación moral denunciar prácticas ilegales o poco éticas y el 42% dijo que sentía que era su deber profesional. Solo el 14% lo hizo por una recompensa financiera.

Otros resultados interesantes de España:

  • Tres de cada cuatro (73%) trabajadores de Pymes en España creen que los comportamientos ilegales y poco éticos son comunes en las empresas españolas, con un 18% que reconoce que no solo es una práctica común, sino muy común.
  • Los trabajadores estarían dispuestos a denunciar principalmente prácticas como bullying y discriminación (68%), fraude (58%), malversación (52%), robos de la propiedad empresarial (48%),evasión de impuestos (46%), fallos a la hora de aplicar la regulación empresarial (38%) y prácticas ilegales en el ámbito de TI (30%).
  • De acuerdo con el estudio, el miedo a ser descubierto y perder el puesto de trabajo son los principales obstáculos señalados por parte del 38% de los encuestados a la hora de reportar actividades ilegales en las empresas, mientras que el 13% afirma que si creyeran que en sus empresas se llevan a cabo estas prácticas, nada les impediría informar sobre ello.

Un tercio de los trabajadores en Europa (34%) están dispuestos a informar sobre prácticas ilegales de TI

En Europa, dos tercios (66%) de los trabajadores denunciarían principalmente bullying y discriminación, seguidos de fraude (60%), robo de la propiedad empresarial (56%), malversación (54%), evasión de impuestos (47%) e incumplimiento de los estándares de la industria (40%). Curiosamente, los resultados revelan que, en general, los europeos tienen valores similares y están de acuerdo en informar sobre prácticas ilegales o poco éticas.

Más de un tercio de los trabajadores de Europa (34%) están dispuestos a denunciar prácticas ilegales en el ámbito de TI, como usar software ilegal o falsificado, no pagar por el software o descargarlo de sitios ilegales. Esta cifra baja al 30% en España.

BSA anima a denunciar el uso de software sin licencia en el lugar de trabajo. El año pasado, la cifra de denuncias en Europa aumentó de casi 3.900 en 2015 a más de 4.500 en 2017. Esto le costó a las pymes europeas más de siete millones de euros en daños en 2017.

En palabras de Andrés Pi, portavoz del Comité español de BSA “contar con un proceso para controlar y administrar las licencias de software es una forma contrastada de proteger sus sistemas informáticos y ahorrar dinero para empresas de todos los tamaños. El software es un activo muy valioso para todas las empresas, que proporciona un motor de crecimiento, por lo que merece una inversión prioritaria. Si una empresa tiene dudas sobre sus licencias de software, hay una serie de fuentes que pueden ser contactadas para obtener ayuda. Los proveedores de software y vendedores deben ser la primera referencia para responder a cualquier pregunta que puedan tener con respecto a la situación de su licencia”.

Sobre el estudio

Este estudio ha sido realizado por la consultora Opinium entre febrero de 2016 y abril de 2017. Se ha consultado a través de un cuestionario online a un total de 12.030 trabajadores europeos de PYMES (entre 1- 249 empleados), distribuidos por Italia, Francia, España, Alemania y Reino Unido.

Sobre BSA |The Software Alliance

BSA | The Software Alliance (www.bsa.orges el principal impulsor de la industria del software a nivel mundial ante los gobiernos y el mercado internacional. Sus miembros se encuentran entre las empresas más innovadoras del mundo, creando soluciones de software para impulsar la economía y mejorar la vida moderna. Con sede en Washington, DC, y operaciones en más de 60 países de todo el mundo, BSA es pionera en programas de cumplimiento que promueven el uso de software legal y aboga por políticas públicas que estimulan la innovación tecnológica e impulsan el crecimiento en la economía digital.

เกี่ยวกับบีเอสเอ

บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (www.bsa.org)เป็นหน่วยงานชั้นนำที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระดับโลกแก่รัฐบาลประเทศต่างๆ และในตลาดสากล ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มบริษัทนวัตกรรมใหม่สุดของโลก ที่มีการสร้างซอฟต์แวร์โซลูชันที่จุดประกายความสดใสทางเศรษฐกิจและพัฒนาชีวิตสมัยใหม่

บีเอสเอมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และมีการดำเนินงานในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก บีเอสเอริเริ่มแผนงานปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่บ่มเพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโต

ติดต่อสื่อ

Michael O’Brien

อีเมล: MichaelO@bsa.org

For Media Inquiries

อีเมล: media@bsa.org

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: media@bsa.org

ติดต่อสื่อ

Christine Lynch

อีเมล: christinel@bsa.org

CONTACTO DE PRENSA

Media Inquiries

อีเมล: media@bsa.org