Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

JUN 05, 2018 | LATIN AMERICA

El 52% del uso de software sin licencia en Latino América pone a consumidores y organizaciones en alto riesgo de malware

WASHINGTON, DC, 5 de junio de 2018: Para reducir el riesgo de ataques cibernéticos y aumentar sus ganancias, las empresas en Latino América deben evaluar el software en sus redes y eliminar el software sin licencia, de acuerdo con la Encuesta global de software de 2018 de BSA | The Software Alliance.

La encuesta, publicada hoy, revela que en Latino América 52% por ciento del software instalado en las computadoras no tenía la licencia correspondiente. Esto representa un 3% por ciento menos en comparación con el estudio anterior de BSA, publicado en 2016.

Esta tasa de uso ha sido influenciada, en parte, por importantes tendencias en curso en la región. El país con menor piratería de software es Brasil (46%) y el país con la tasa más alta es Venezuela (89%).

En todo el mundo, las organizaciones usan software para mejorar su forma de hacer negocios, aumentar las ganancias, alcanzar nuevos mercados y obtener ventajas competitivas. Pero, como informaron los CIO y como confirma el análisis detallado en la encuesta, si el software no tiene licencia, las organizaciones corren un riesgo significativo de encontrarse con amenazas de seguridad, a menudo paralizantes.

Para comprender mejor las implicaciones del uso de software sin licencia, BSA publicó la Encuesta global de software de 2018: Administración de software: deber de seguridad, oportunidad de negocio. La encuesta cuantifica el volumen y el valor del software sin licencia instalado en computadoras personales en más de 110 países y regiones e incluye casi 23.000 respuestas de consumidores, empleados y CIO.

«Las organizaciones de todo el mundo se están perdiendo de los beneficios económicos y de seguridad que proporciona un software bien administrado», dijo Victoria Espinel, presidenta y CEO de BSA | The Software Alliance. «Las empresas deben establecer programas de administración de activos de software (software asset management, SAM) para evaluar y administrar el software en sus redes. Esto, a su vez, ayuda a las organizaciones a reducir el riesgo de ciberataques debilitantes y ayuda a aumentar sus ingresos».

Los hallazgos clave de la encuesta incluyen:

  • Si bien disminuyó un poco, el uso de software sin licencia todavía está muy extendido. El software sin licencia todavía se usa en todo el mundo a un ritmo alarmante y representa el 37 por ciento del software instalado en las computadoras personales, apenas un 2 por ciento menos que en 2016.
  • Los CIO informan que el software sin licencia es cada vez más riesgoso y costoso. Los programas maliciosos del software sin licencia cuestan a las empresas de todo el mundo casi $359.000 millones al año. Los CIO informan que evitar el pirateo de datos y otras amenazas de seguridad de los programas maliciosos es la razón principal para garantizar que sus redes tengan licencia.
  • Mejorar el cumplimiento del software ahora es un factor económico además de un deber de seguridad. Cuando las empresas toman medidas pragmáticas para mejorar su administración de software pueden aumentar sus ganancias hasta en un 11 por ciento.
  • Las organizaciones tomar medidas significativas hoy para mejorar la administración del software. Los estudios demuestran que las organizaciones pueden lograr hasta un 30 por ciento de ahorro en costos anuales de software mediante la implementación de un sólido programa de optimización de licencia de software y SAM.

A través de un análisis en profundidad, la encuesta muestra que las empresas pueden implementar medidas fuertes, incluidos los programas de SAM, para mejorar la forma en que administran el software y aumentar así las ganancias, reducir los riesgos de seguridad e incrementar las oportunidades.

Para explorar los resultados de la encuesta, incluido un desglose de los datos específicos por país, visite www.bsa.org/globalstudy.

เกี่ยวกับบีเอสเอ

บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (www.bsa.org)เป็นหน่วยงานชั้นนำที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระดับโลกแก่รัฐบาลประเทศต่างๆ และในตลาดสากล ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มบริษัทนวัตกรรมใหม่สุดของโลก ที่มีการสร้างซอฟต์แวร์โซลูชันที่จุดประกายความสดใสทางเศรษฐกิจและพัฒนาชีวิตสมัยใหม่

บีเอสเอมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และมีการดำเนินงานในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก บีเอสเอริเริ่มแผนงานปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่บ่มเพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโต

ติดต่อสื่อ

Michael O’Brien

อีเมล: [email protected]

For Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

CONTACTO DE PRENSA

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]