Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

JUN 05, 2018 | SPAIN

El uso de software sin licencia cae 2 puntos en España y vuelve a niveles de 2009, con el "hackeado" de datos como principal preocupación para los responsables de IT

  • La ciberseguridad es la primera razón aducida por los responsables de TI para evitar el uso de software sin licencia
  • El índice de software ilegal en las empresas españolas cae así al 42%, cifra de mínimos históricos en nuestro país
  • El informe señala como causas la aplicación de las leyes de Propiedad Intelectual, la mayor cooperación entre la industria y la Administración y las acciones legales de BSA

Madrid, 5 de junio de 2018 – BSA | The Software Alliance lanza hoy su Encuesta Global de Software 2018, entre cuyos resultados se pone de relieve que en España el 42% del software instalado en los PC no cuenta con las licencias pertinentes. Esto representa una disminución de 2 puntos en comparación con el estudio anterior de BSA, lanzado en 2016 y 3 puntos menos que en el previo, reafirmando la tendencia positiva que comenzó en 2015. De esta forma, vuelve a una cifra de mínimos históricos en España, a la que no bajaba desde 2009.

En cuanto al valor comercial que supone el software sin licencia instalado en ordenadores de empresas en España, la cuantía asciende a 859 millones de dólares (717 millones de euros).

Esta reducción de la tasa de uso de software ilegal en España se ha conseguido gracias a importantes acciones puestas en marcha en los últimos años por el sector para afrontar un problema que afecta a fabricantes y desarrolladores de software, el canal de distribución y a la propia Administración.

 Desde BSA destacan la fluida cooperación entre el Gobierno y la industria a través de la iniciativa "Software legal, valor Seguro" cuyo fin es promover la gestión de activos de software (SAM) en las organizaciones, concienciar a las pymes sobre el valor del software y de los riesgos de utilizar software sin licencia.

El otro factor importante para impulsar el Compliance en los últimos dos años ha sido la creciente sensibilización sobre los problemas de ciberseguridad relacionados con el uso de software sin licencia. Según la encuesta, los responsables de IT (CIO) destacan que el robo de datos personales y corporativos es su principal preocupación relacionada con el malware que puede acompañar al software sin licencia. Como resultado, más de la mitad de los CIO encuestados mencionaron los riesgos de ciberseguridad como la razón número uno para evitar el software sin licencia (54%), con un menor riesgo de problemas legales siendo el segundo motivo citado (43%).

España va en la dirección adecuada, pero aún tiene un largo camino por recorrer 

"Esta reducción de los niveles de software ilegal en España es sin duda una gran noticia para todos: industria, sociedad, economía del país y competitividad de las empresas. En los últimos años hemos redoblado nuestros esfuerzos para concienciar a las compañías a través de la colaboración del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y AMETIC, con el objetivo de combatir el uso de software sin licencia, promover el respeto por la propiedad intelectual del software y mostrar a las empresas españolas las ventajas de un uso eficiente y legal de los programas informáticos. Una iniciativa que está calando en las empresas con el apoyo de otras organizaciones como CEPYME, CEOE...Y que esperamos siga teniendo mejores resultados aún en los próximos años, gracias a la reciente renovación del acuerdo hasta 2021", apunta Andrés Pi, portavoz del Comité Español de BSA.

Otras conclusiones del estudio sobre España indican que nuestro país es un "mercado en proceso de maduración", con un creciente uso de software por suscripción y de implementación de la gestión de activos de software (SAM), así como con una mayor conciencia de los problemas de seguridad con software sin licencia. Además, el país ha reforzado la legislación de propiedad intelectual centrada en la piratería online (USTR Special 301).

"Estamos satisfechos con el trabajo, pero todavía hay un largo camino por recorrer. Aún estamos bastante lejos de otros países a nuestro alrededor que deberían ser la referencia para España, que en el futuro debería acercarse a los niveles de software sin licencia de la UE, que según la última encuesta están en 28%, 14 puntos por debajo de nuestro país ", añade Andrés Pi.

El software sin licencia da lugar al hackeado de datos y otras amenazas a la seguridad

Empresas y organizaciones hacen uso del software en todo el mundo para mejorar su forma de hacer negocios, aumentar los beneficios, alcanzar nuevos mercados y obtener ventajas competitivas. No obstante, como apuntan los responsables de TI (CIO) encuestados y el análisis detallado del estudio, si el software no tiene licencia, las organizaciones corren un riesgo significativo de encontrarse con amenazas de seguridad a menudo muy perjudiciales.

Para comprender mejor las implicaciones del uso de software sin licencia, BSA ha lanzado la Encuesta Mundial de Software 2018. Administración de Software: Imperativo de Seguridad, Oportunidad de Negocio. La encuesta cuantifica el volumen y el valor del software sin licencia instalado en PC de más de 110 países y regiones, e incluye casi 23.000 respuestas de consumidores, empleados y responsables de IT (CIO).

"Las organizaciones de todo el mundo se están perdiendo los beneficios económicos y de seguridad que proporciona un software bien administrado", apunta Victoria Espinel, presidenta y CEO mundial de BSA | The Software Alliance. "Las empresas deben establecer programas de administración de activos de software (SAM) para evaluar y administrar el software en sus redes. Esto, a su vez, ayuda a las organizaciones a reducir el riesgo de ciberataques debilitantes y ayuda a aumentar sus ingresos".

Entre las principales conclusiones del estudio, destacan:

  • El uso de software sin licencia, aunque se ha reducido ligeramente, todavía está muy extendido. El software sin licencia todavía se usa en todo el mundo a unos niveles alarmantes, representando el 37 por ciento del software instalado en PC, solo 2 puntos menos que en 2016.
  • Los CIO señalan que el software sin licencia es cada vez más arriesgado y costoso. El malware del software sin licencia cuesta a las compañías de todo el mundo casi 000 millones de dólares al año (unos 300.000 millones de Euros). Los CIO informan que evitar el hackeo de datos y otras amenazas de seguridad del malware son la razón principal para garantizar que sus redes tengan licencia completa.
  • Mejorar el Compliance del software es ahora un habilitador económico además de un imperativo de seguridad. Cuando las empresas toman medidas pragmáticas para mejorar su administración de software, pueden aumentar sus beneficios hasta en un 11 por ciento.
  • Las organizaciones pueden tomar medidas significativas hoy para mejorar la administración del software. Los estudios demuestran que las organizaciones pueden lograr hasta un 30 por ciento de ahorro en costes anuales de software mediante la implementación de un sólido programa SAM de optimización de licencias software.

A través de un análisis en profundidad, la encuesta muestra que las empresas pueden implementar medidas sólidas, incluyendo programas SAM, para mejorar la forma en que administran el software, aumentando así las ganancias, disminuyendo los riesgos de seguridad y aumentando las oportunidades.

Puedes consultar todos los resultados de la encuesta y un desglose de los datos específicos por país en este link: www.bsa.org/globalstudy.

Para más información:JULIÁN RAMOS | [email protected]  VICTOR ACERO | [email protected]  Teléfono.: 91 788 32 00/ 41

เกี่ยวกับบีเอสเอ

บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (www.bsa.org)เป็นหน่วยงานชั้นนำที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระดับโลกแก่รัฐบาลประเทศต่างๆ และในตลาดสากล ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มบริษัทนวัตกรรมใหม่สุดของโลก ที่มีการสร้างซอฟต์แวร์โซลูชันที่จุดประกายความสดใสทางเศรษฐกิจและพัฒนาชีวิตสมัยใหม่

บีเอสเอมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และมีการดำเนินงานในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก บีเอสเอริเริ่มแผนงานปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่บ่มเพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโต

ติดต่อสื่อ

Michael O’Brien

อีเมล: [email protected]

For Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

CONTACTO DE PRENSA

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]