Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

JUN 05, 2018 | EUROPEAN UNION

L'utilisation de logiciels illégaux a baissé à 22 % en Belgique ; le piratage de données est la principale préoccupation des CIO

Bruxelles, le 5 juin 2018 – Les entreprises doivent supprimer les logiciels illégaux de leurs réseaux et implémenter une gestion des actifs logiciels pour réduire les risques de cyberattaque et améliorer leurs performances de base. C’est ce que révèle l’étude Global Software Survey 2018 de BSA | The Software Alliance.

L'étude publiée aujourd'hui montre qu'en Belgique, 22 % des logiciels installés sur un ordinateur ne disposent pas des licences adéquates. C'est deux points de moins qu’en 2016. La valeur commerciale des logiciels illégaux en Belgique s’élève à 182 millions de dollars.

L’amélioration de la situation en Belgique s’explique notamment par l’attention accrue portée à la gestion des actifs logiciels (SAM), l’augmentation des abonnements logiciels et le souci de la sécurité. Les campagnes de sensibilisation de la BSA ont également permis de faire prendre conscience de l'importance des logiciels légaux.

Les entreprises du monde entier utilisent des logiciels pour optimiser leurs opérations, réaliser des profits, exploiter de nouveaux marchés et obtenir un avantage concurrentiel. Toutefois, tant les CIO que l'étude de la BSA montrent que l'utilisation illégale de logiciels peut avoir de graves conséquences en matière de sécurité. Les CIO déclarent que le vol de données personnelles et professionnelles est leur principale préoccupation et que des logiciels malveillants se dissimulent souvent dans des logiciels illégaux. Plus de la moitié des CIO interrogés (51 %) affirment ne pas installer de logiciels piratés avant tout pour des raisons de sécurité. La réduction des risques de poursuites judiciaires vient en deuxième place (43 %).

Dans son rapport, la BSA montre l’étendue des risques auxquels les entreprises sont exposées. L'étude révèle également la part de logiciels illégaux présents sur les ordinateurs dans 110 pays et régions. Près de 23 000 consommateurs, employeurs et CIO ont été sondés dans le cadre de cette étude.

« Les organisations qui ne gèrent pas bien leurs logiciels ne bénéficient pas des avantages économiques et de sécurité qu’ils apportent », explique Victoria Espinel, présidente et CEO de BSA | The Software Alliance. « Elles feraient mieux d’implémenter des programmes de gestion des actifs logiciels et de gérer correctement les logiciels sur leurs réseaux. Ainsi, elles pourront réduire les risques de cyberattaques et augmenter leur chiffre d'affaires. »

Voici les principaux résultats de l'étude :

  • L'utilisation de logiciels sans licence, bien qu'en légère baisse, est encore très répandue. Au niveau mondial, cela représente 37 % de tous les logiciels installés sur des ordinateurs, soit deux points de moins qu'en 2016.
  • Les CIO se rendent compte que les logiciels piratés sont des sources de risques et de coûts. Les logiciels malveillants qui s’installent grâce à des logiciels illégaux coûtent près de 359 milliards de dollars par an aux entreprises.
  • L'amélioration de la conformité logicielle offre des avantages économiques et de sécurité. Les entreprises qui améliorent la gestion de leurs logiciels voient leur chiffre d'affaires augmenter jusqu'à 11 %.
  • L'amélioration de la gestion des logiciels apporte des avantages économiques immédiats. Des études montrent que les entreprises peuvent économiser jusqu'à 30 % par an sur les coûts des logiciels grâce à un solide programme d'optimisation des licences et SAM.

Le rapport complet est disponible sur le site de la BSA : www.bsa.org/globalstudy

Contact presse:LVTPR Johan De Ost / Charlotte Van Acker 02 474 17 40 [email protected]

เกี่ยวกับบีเอสเอ

บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (www.bsa.org)เป็นหน่วยงานชั้นนำที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระดับโลกแก่รัฐบาลประเทศต่างๆ และในตลาดสากล ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มบริษัทนวัตกรรมใหม่สุดของโลก ที่มีการสร้างซอฟต์แวร์โซลูชันที่จุดประกายความสดใสทางเศรษฐกิจและพัฒนาชีวิตสมัยใหม่

บีเอสเอมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และมีการดำเนินงานในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก บีเอสเอริเริ่มแผนงานปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่บ่มเพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโต

ติดต่อสื่อ

Michael O’Brien

อีเมล: [email protected]

For Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

CONTACTO DE PRENSA

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]