Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

JUN 05, 2018 | FRANCE

L’utilisation des logiciels sans licence baisse de 2% en France avec la sécurité des données citée comme préoccupation majeure des DSI

L’étude BSA démontre que la cybersecurité reste un des enjeux majeurs;

 France - le 5 juin 2018 - Afin de réduire les risques de cyberattaques et de stimuler leurs résultats financiers, les entreprises françaises devront évaluer les logiciels sur leur réseau et éliminer ceux sans licence, d’après l’Enquête logicielle mondiale 2018 de BSA | The Software Alliance.

Cette enquête, publiée aujourd’hui, révèle que 32 % des logiciels installés sur les ordinateurs français ne disposent pas de licence, soit une baisse de 2 points de moins que les résultats de la précédente étude de BSA, menée en 2016.

Ce taux d’utilisation est influencé partiellement par les importantes tendances présentes en France, telles que l’adoption croissante de pratiques de gestion des actifs logiciels (SAM, en anglais Software Asset Management) des entreprises et l’essor des modèles de souscription logicielle.

La France a connu l’une des plus fortes baisses en Europe au cours des treize dernières années, avec un taux d’utilisation de logiciels sans licence de 32 % en 2018 contre 47 % en 2005. Pourtant, la valeur commerciale des logiciels sans licence installés en France a été estimée à 1,666 milliards d’euros, le montant le plus élevé en Europe de l’Ouest et 4è à l’échelle mondiale.

À travers le globe, les entreprises utilisent des logiciels pour améliorer la façon dont elles opèrent, augmenter leurs profits, atteindre de nouveaux marchés et gagner en compétitivité. Mais, comme l’ont signalé les DSI et comme l’analyse détaillée de cette enquête l’a confirmé, s’il s’agit de logiciels sans licence, les entreprises prennent donc de gros risques par rapport à leur sécurité.

Afin de mieux comprendre les implications de l’utilisation de logiciels sans licence, BSA a publié l’Enquête logicielle mondiale 2018 Gestion logicielle : Impératif de sécurité, opportunité commerciale. L’enquête évalue le volume et la valeur des logiciels sans licence installés sur les ordinateurs personnels de plus de 110 pays et régions, elle comprend près de 23 000 réponses de consommateurs, collaborateurs et DSI.

« Les entreprises à travers le monde passent à côté des bénéfices en termes d’économie et de sécurité qu’une bonne gestion des logiciels a à offrir », déclare Victoria Espinel, Président-directeur général de BSA | The Software Alliance. « Les entreprises devraient établir des programmes de gestion des actifs logiciels (SAM) pour évaluer et gérer les logiciels de leur réseau. Cela contribuera alors à la réduction des risques de cyberattaques auxquels les entreprises sont confrontées et à l’accroissement de leur chiffre d’affaires ».

« Bien que le pourcentage reste plus élevé en France que la moyenne en Europe de l’Ouest, il est important de garder en mémoire la tendance en baisse au cours des 10 dernières années. Divers facteurs identifiés dans ce rapport expliquent cela, tels que la baisse des ventes d’ordinateurs aux consommateurs ou l’augmentation des souscriptions au Cloud et aux logiciels en SaaS. Ces bons résultats sont en grande partie dus aux efforts de BSA et de l'industrie du logiciel dans l'éducation sur la gestion d'actifs logiciels et la mise en application légale robuste au cours des dernières années », affirme Andre Jahel, Président du comité de BSA France.

Les conclusions clés de l’enquête sont les suivantes :

  • L’utilisation de logiciels sans licence, bien qu’en diminution, reste très étendue. Les taux d’utilisation de logiciels sans licence sont toujours alarmants, représentant 37 % des logiciels installés sur les ordinateurs personnels, une diminution de seulement 2 pourcents depuis 2016.
  • Les DSI ont signalé que les logiciels sans licence sont de plus en plus risqués et coûteux. Les malwares provenant de logiciels sans licence coûtent aux entreprises du monde entier près de 359 milliards de dollars par an. Les DSI ont signalé qu’éviter le piratage de données et toute autre menace à la sécurité provenant des malwares reste la principale raison les poussant à garantir que leurs réseaux sont totalement conformes.
  • L’amélioration de la conformité logicielle est désormais un moteur économique en plus d’être un impératif de sécurité. Lorsque les entreprises prennent des mesures pragmatiques pour optimiser leur gestion logicielle, elles peuvent augmenter leurs profits jusqu’à 11 %.
  • Les entreprises peuvent prendre des mesures utiles pour améliorer la gestion logicielle. Les études montrent que les entreprises peuvent faire jusqu’à 30 % d’économies sur leurs coûts logiciels annuels en mettant en œuvre un SAM robuste et un programme d’optimisation de licences logicielles.

L’enquête dévoile, à l’aide d’une analyse détaillée, que les entreprises peuvent prendre des mesures efficaces, telles que les programmes de SAM, pour améliorer leur gestion des logiciels et ainsi augmenter leurs profits, diminuer les risques à la sécurité et accroître les opportunités.

Pour consulter les résultats de l’enquête, y compris le détail des données par pays, rendez-vous sur http://www.bsa.org/globalstudy.

Contact médias :Garcia CamilleTél : + 33 01 53 32 61 71[email protected]  Ghislain GaresseTél : + 33 01 53 32 55 61[email protected]  

เกี่ยวกับบีเอสเอ

บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (www.bsa.org)เป็นหน่วยงานชั้นนำที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระดับโลกแก่รัฐบาลประเทศต่างๆ และในตลาดสากล ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มบริษัทนวัตกรรมใหม่สุดของโลก ที่มีการสร้างซอฟต์แวร์โซลูชันที่จุดประกายความสดใสทางเศรษฐกิจและพัฒนาชีวิตสมัยใหม่

บีเอสเอมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และมีการดำเนินงานในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก บีเอสเอริเริ่มแผนงานปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่บ่มเพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโต

ติดต่อสื่อ

Michael O’Brien

อีเมล: [email protected]

For Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

CONTACTO DE PRENSA

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]