Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

NOV 22, 2016 | FRANCE

BSA | The Software Alliance publie un rapport qui chiffre la part de l’industrie du logiciel dans l’économie française à 113 milliards d’euros, soit 5,3% du PIB

Outre sa contribution de 113 milliards d’euros au PIB de la France, le secteur du logiciel représente près de 1,2 million d’emplois et plus de 2,5 milliards d’investissement en R&D

PARIS — 22 novembre 2016 —  L’industrie du logiciel a un impact considérable sur l’économie française, contribuant à hauteur de 113,1 milliards d’euros au PIB national (impacts indirects et induits compris), et générant près d’1,2 million d’emplois et 2,6 milliards d’euros d’investissements en R&D.

Telles sont les principales conclusions du rapport « L’industrie du logiciel : une contribution de 910 milliards d’euros à l’économie européenne » publié ce jour par la BSA. Ces résultats se fondent sur l’analyse des données et sur l’évaluation des impacts économiques, réalisées par The Economist Intelligence Unit.

Cette étude témoigne de l’ampleur de l’industrie du logiciel et de son impact économique dans l’UE et ses cinq plus grands Etats membres : la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni. Elle explore également les nombreux avantages des logiciels dont les gouvernements, les entreprises et les citoyens tirent parti au quotidien.Voici quelques-unes des constatations les plus significatives :

  • La contribution de l’industrie du logiciel à l’économie française est estimée à 113,1 milliards d’euros. La contribution directe de l’industrie du logiciel à l’économie française en 2014 était de 37 milliards d’euros, soit 1,7% du PIB de la France. La contribution totale cumulée (en incluant les effets indirects et induits) de l’industrie du logiciel atteint 5,3% du PIB de la France avec 113,1 milliards d’euros pour l’économie du pays.
  • L’industrie du logiciel représente près d’1,2 million d’emplois en France. L’industrie du logiciel en France emploie 1 198 304 individus, soit plus de deux fois la population d’une ville telle que Lyon. Cela représente 4,4% du total des emplois en France. Les emplois directs de l’industrie des logiciels concernent plus de 446 272 personnes, les effets indirects et induits générant pour leur part 752 032 emplois.
  • L’industrie du logiciel contribue à hauteur de 8,5% aux efforts de R&D du secteur privé en France. Le secteur du logiciel investit fortement dans la R&D, atteignant un montant de 2,6 milliards d’euros en 2013, soit  8,5% du total des dépenses des entreprises privées en France dans la recherche.
  • L’industrie du logiciel est porteuse de gains économiques pour les Etats membres. L’économie des Etats membres de l’UE bénéficie de la création d’emplois dans l’économie numérique en pleine mutation et des opportunités que créent les avancées logicielles au regard de tous les nouveaux usages liés aux applications mobiles, aux services cloud, à l’intelligence artificielle, à l’impression 3D, au Big Data, à l’analyse des données, etc. Par exemple :
    • En Allemagne : la contribution totale de l’industrie du logiciel à l’économie allemande est de 152,6 milliards d’euros (en incluant les effets indirects et induits), représentant 5,2% du PIB du pays. L’industrie du logiciel génère aussi 1 915 787 emplois au total (effets indirects et induits compris), soit 4,5% de tous les emplois en Allemagne.
    • Au Royaume-Uni : cette contribution du secteur du logiciel à l’économie britannique est de 160,2 milliards d’euros (en incluant les effets indirects et induits), ce qui équivaut à 7,1% du PIB du pays. L’industrie du logiciel emploie pour sa part 2 585 792 individus au total (effets indirects et induits compris), c’est à dire 8,4% de tous les emplois au Royaume-Uni.

A l’échelle de l’UE, ce sont quelque 910 milliards d’euros qui sont générés par l’industrie du logiciel, celle-ci employant par ailleurs 11,6 millions d’individus au sein des états membres.

« Contrairement aux secteurs traditionnels de l’économie, l’industrie du logiciel n’a pas besoin d’un catalyseur externe de changement : elle est le catalyseur », déclare Victoria Espinel, Présidente et CEO de la BSA. « Les logiciels promettent de révolutionner notre façon de travailler, de communiquer, de nous organiser et de créer, dans des proportions que nous commençons à peine à envisager. Les innovations logicielles autour de la data et de l’analyse des données ont des répercussions positives dans de nombreux secteurs de l’économie de l’UE. Dans tous les aspects de leur fonctionnement, les entreprises et les services de l’Etat comptent sur les logiciels pour devenir plus inventifs, plus créatifs, plus compétitifs et plus efficaces. »

« Nous appelons les pouvoirs publics et le législateurs français à se saisir de ces résultats et à élaborer un cadre réglementaire favorable à l’essor de ces technologies si prometteuses », poursuit Victoria Espinel. « Le législateur devrait promouvoir la libre circulation des données par-delà les frontières et s’opposer aux lois régissant la localisation des données. Il devrait aussi faciliter les applications de la technologie IoT, et par là même, encourager le développement des normes reconnues à l’international et applicables à l’environnement numérique. Cela enverrait un signal fort : que la France est prête à tirer pleinement parti du potentiel de transformation et d’accélération économique qu’offrent les logiciels. »

Visitez www.bsa.org/EUSoftwareImpact pour lire l’intégralité du rapport de la BSA, en savoir plus sur la méthodologie et les sources d’information, et découvrir des exemples spécifiques d’outils logiciels fondés sur la data qui améliorent la vie au quotidien.

Contacts Presse :

Laura Benhamou +33 1 53 32 55 52 laura.benhamou@ketchum.fr Bastien Rousseau +33 1 56 02 35 05 bastien.rousseau@ketchum.fr

เกี่ยวกับบีเอสเอ

บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (www.bsa.org)เป็นหน่วยงานชั้นนำที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระดับโลกแก่รัฐบาลประเทศต่างๆ และในตลาดสากล ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มบริษัทนวัตกรรมใหม่สุดของโลก ที่มีการสร้างซอฟต์แวร์โซลูชันที่จุดประกายความสดใสทางเศรษฐกิจและพัฒนาชีวิตสมัยใหม่

บีเอสเอมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และมีการดำเนินงานในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก บีเอสเอริเริ่มแผนงานปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่บ่มเพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโต

ติดต่อสื่อ

Michael O’Brien

อีเมล: MichaelO@bsa.org

For Media Inquiries

อีเมล: media@bsa.org

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: media@bsa.org

ติดต่อสื่อ

Christine Lynch

อีเมล: christinel@bsa.org

CONTACTO DE PRENSA

Media Inquiries

อีเมล: media@bsa.org