Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

MAY 25, 2016 | EUROPEAN UNION

Nouvelle étude de la BSA : près d’un quart des logiciels sont utilisés sans licence en Belgique

Bruxelles, le 25 mai 2016 — Même si l’utilisation de logiciels sans licence est la cause de cyberattaques, les possesseurs d’ordinateur en Belgique utilisent de nombreux logiciels pour PC sans licences adéquates. C’est ce qui ressort de l’étude Global Software Survey, menée par BSA | The Software Alliance auprès des consommateurs, des gestionnaires informatiques et des gens qui utilisent des PC d’entreprise.

L’étude, Seizing Opportunity Through License Compliance, révèle une baisse d’un point de pourcentage en Belgique par rapport au sondage précédent, effectué en 2013. Cela signifie qu’aujourd’hui, 23 % des logiciels pour PC en Belgique sont utilisés sans licence. C’est un bon score à l’échelle internationale, qui s’explique par la maturité du marché belge. Cette baisse s’explique probablement par le fait que les entreprises sont plus nombreuses à appliquer une gestion des actifs logiciels (SAM) et que les logiciels sont de plus en plus utilisés sous forme d’abonnement.

Toutefois, près d’un quart de tous les logiciels pour PC en Belgique ne disposent pas de licences adéquates, ce qui est élevé. Vu que l’utilisation de logiciels sans licence accroît les cyberattaques sur les PC, les particuliers et les entreprises jouent clairement avec le feu en installant des logiciels sans licence. Il y a ainsi bien plus de chances qu’un utilisateur soit victime de logiciels malveillants et des dépensent élevées qu’ils causent : les cyberattaques ont coûté plus de 400 milliards de dollars aux entreprises rien qu’en 2015. Et la situation peut empirer.

Victoria A. Espinel, la présidente et CEO de BSA |The Software Alliance, déclare : « Notre étude montre que les entreprises doivent absolument savoir quels sont les logiciels sur leur réseau interne. De nombreux CIO ne savent pas précisément quels logiciels sont présents sur leurs systèmes, sans même parler de leurs licences. »

Voici les principaux résultats de l’étude :

  • En 2015, 39 % des logiciels installés sur des ordinateurs dans le monde l’étaient sans licence adéquate. C’est une petite diminution par rapport aux 43 % de la précédente étude mondiale de la BSA, menée en 2013.
  • Même dans certains secteurs critiques, l’utilisation de logiciels sans licence est étonnamment élevée. 25 % des logiciels utilisés par les banques, les compagnies d’assurances et le secteur de la sécurité le sont sans licence.
  • Les CIO estiment que 15 % de leurs employés installent des logiciels sur le réseau à leur insu. Mais ils sous-estiment gravement le problème : 26 % des employés déclarent installer des logiciels sans licence sur le réseau, soit près du double.

Malgré ces chiffres, les résultats montrent que la prise de conscience est réelle. Les CIO s’inquiètent principalement des pertes de données causées par ces problèmes de sécurité. Par ailleurs, ils disent s’assurer que les logiciels présents sur leurs réseaux soient légitimes et dotés de licences adéquates afin d’éviter les risques de sécurité. Dans une enquête plus large menée auprès des employés, 60 % d’entre eux déclarent que les risques pour la sécurité induits par des logiciels sans licence sont une raison importante d’utiliser des logiciels légitimes avec des licences adéquates.

Le rapport de l’étude montre également que les entreprises peuvent limiter les risques pour la sécurité posés par les logiciels sans licence en s’assurant que tous les logiciels achetés le soient via des sources légitimes ainsi qu’en mettant en place un programme interne de gestion des actifs logiciels (SAM). Les organisations qui implémentent un SAM savent ce qui se trouve sur le réseau et si un logiciel est légitime et doté d’une licence. Elles peuvent optimiser leur utilisation en implémentant les logiciels qui s’adaptent le mieux à leurs activités. Ainsi, elles disposent également d’une politique et de procédures qui couvrent l’achat, l’implémentation et la suppression de logiciels.

Voici les résultats régionaux les plus frappants de l’étude :

  • L’Asie-Pacifique est la région ayant le pourcentage le plus élevé de logiciels sans licence : 61 %, soit une baisse d’un point de pourcentage par rapport à l’enquête précédente en 2013.
  • L’Europe centrale et l’Europe de l’Est suivent avec 58 % (trois points de pourcentage de moins qu’en 2013), puis le Moyen-Orient et l’Afrique avec 57 % (deux points de pourcentage de moins qu’en 2013).
  • L’Amérique du Nord a toujours le pourcentage le plus faible, avec 17 % de logiciels sans licence, ce qui représente néanmoins une valeur commerciale conséquente de 10 milliards USD.
  • En Europe de l’Ouest, le pourcentage général a baissé d’un point de pourcentage pour s’établir à 28 %.

Seizing Opportunity Through License Compliance, la Global Software Survey de la BSA est disponible sur http ://www.bsa.org/globalstudy avec une ventilation des données par pays.

A propos de BSA | The Software Alliance

BSA | The Software Alliance est le premier défenseur des intérêts de l’industrie logicielle auprès des autorités gouvernementales et des places de marché internationales. Cette association réunit des entreprises d’envergure internationale, à l’origine de solutions logicielles innovantes qui contribuent à l’essor économique et améliorent la qualité de vie. Basée à Washington DC et présente dans une soixantaine de pays, la BSA propose de nouveaux programmes de conformité prônant l’usage légal des logiciels et promeut les politiques publiques à même de favoriser l’innovation technologique et de stimuler l’essor de l’économie numérique. Plus d’infos sur www.bsa.be.

Plus d’infos:LVTPRLuc Gyzels / Johan De OstTél: 02 474 17 40E-mail: [email protected]

เกี่ยวกับบีเอสเอ

บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (www.bsa.org)เป็นหน่วยงานชั้นนำที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระดับโลกแก่รัฐบาลประเทศต่างๆ และในตลาดสากล ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มบริษัทนวัตกรรมใหม่สุดของโลก ที่มีการสร้างซอฟต์แวร์โซลูชันที่จุดประกายความสดใสทางเศรษฐกิจและพัฒนาชีวิตสมัยใหม่

บีเอสเอมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และมีการดำเนินงานในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก บีเอสเอริเริ่มแผนงานปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่บ่มเพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโต

ติดต่อสื่อ

Michael O’Brien

อีเมล: [email protected]

For Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

CONTACTO DE PRENSA

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]