Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

MAR 06, 2018 | GERMANY

Deutschland bietet die weltweit besten Rahmenbedingungen für Cloud Computing

BSA Cloud Computing Scorecard vergibt gute Noten für Cybersecurity und E-Commerce-Gesetzgebung – Schwellenländer fallen zurück

München, 6. März 2018 – Die BSA | The Software Alliance stellt heute die „2018 Global Cloud Computing Scorecard“ vor, eine Untersuchung der politischen Rahmenbedingungen für Cloud Computing weltweit. Deutschland liegt auf Rang 1 der 24 untersuchten Länder, nach Rang drei im Jahr 2016. Die Studie bescheinigt Deutschland effektive Gesetze zum Schutz von E-Commerce und zur Cybersecurity sowie eine gute Unterstützung von internationalen Standards und Interoperabilität. Eine detaillierte Übersicht der bewerteten Faktoren und Ergebnisse findet sich unter www.bsa.org/cloudscorecard.

Die 2018 Global Cloud Computing Scorecard ist die Neuauflage der weltweit einzigen vergleichenden Analyse zur Eignung einzelner Länder für die erfolgreiche Verbreitung und Wachstum von Cloud-Computing-Diensten. Die aktuelle Studie zeigt durch ihre überarbeitete Methodik noch klarer auf, welche politischen Maßnahmen das exponentielle Wachstum von Cloud Computing während der vergangenen fünf Jahre unterstützt haben. Dabei wurden vor allem die Bereiche Datenschutz, Cybersecurity-Gesetzgebung und Breitband-Infrastruktur noch stärker beachtet.

Victoria Espinel, President und CEO der BSA | The Software Alliance: “Mit Hilfe der Scorecard können Regierungen die Effektivität ihrer Gesetzgebung beurteilen und Schritte zur weiteren Förderung von Cloud Computing identifizieren. Cloud Computing ermöglicht es jedermann, auf Technologien zuzugreifen, die bisher großen Unternehmen vorbehalten waren. Es ebnet den Weg zu einer besseren Vernetzung und mehr Innovation. Diejenigen Länder, die den freien Datenverkehr befürworten, modernste Lösungen für Cybersecurity anwenden, das geistige Eigentum schützen und eine IT Infrastruktur aufbauen, sind in der Lage, ihren Bürgern und Unternehmen die wirtschaftlichen Vorteile des Cloud Computing zu eröffnen.“

Im Jahr 2018 konnten die meisten Länder Fortschritte verzeichnen, einige Märkte fallen jedoch zurück. Hinter Deutschland folgen mit geringem Abstand Japan und die USA. Das Schlussfeld bildet eine kleine Gruppe von Ländern, die einen rein nationalen Ansatz verfolgen: Russland, China, Indonesien und Vietnam.

Zentrale Ergebnisse der Scorecard:

  • Die führenden Nationen wie Deutschland oder Japan zeichnet moderner Datenschutz und Cybersicherheit aus. In vielen Ländern wird die Gesetzgebung zum Datenschutz modernisiert und verfeinert. Dies betrifft vor allem grenzüberschreitende Datenströme. In einigen Ländern sind jedoch noch keine angemessenen Datenschutzgesetze in Kraft.
  • Schwellenländer verzögern die Verabschiedung Cloud-freundlicher Gesetze und behindern ihr Wachstum. Beispiele dafür sind Regularien, die Cloud-Service-Providern erhebliche Beschränkungen auferlegen, so etwa die Auflage zur lokalen Datenspeicherung. Auch das Fehlen von Cyber-Schutzmaßnahmen wirkt sich negativ aus.
  • Abweichung von allgemein verbreiteten Regelwerken und internationalen Abkommen behindern Schlüsselmärkte. Global vereinbarte Standards, Zertifizierungen und Tests verbessern die Sicherheit des Cloud Computing, doch nicht alle Länder übernehmen diese empfohlene Praktiken.
  • Die wenigen Länder, die eine lokale Speicherung vorschreiben, zahlen einen hohen Preis dafür. Vorschriften zur lokalen Speicherung von Daten behindern Cloud Computing und führen zu finanziellen Einbußen der lokalen Märkte.
  • Das Augenmerk auf den Reifegrad der IT-Systeme und die Breitband-Verfügbarkeit führt zu interessanten Ergebnissen. Damit Länder und Unternehmen die Vorteile des Cloud Computing voll nutzen zu können, muss der Zugang zu leistungsstarken Netzwerken gewährleitet sein.  Zwar bemüht sich nahezu jedes Land um den Ausbau des Breitband-Internet-Zugangs, doch die Ergebnisse variieren stark.

Die komplette Studie der 24 Länder und detaillierter Ergebnisse finden Sie unter www.bsa.org/cloudscorecard

TAGS:

เกี่ยวกับบีเอสเอ

บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (www.bsa.org)เป็นหน่วยงานชั้นนำที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระดับโลกแก่รัฐบาลประเทศต่างๆ และในตลาดสากล ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มบริษัทนวัตกรรมใหม่สุดของโลก ที่มีการสร้างซอฟต์แวร์โซลูชันที่จุดประกายความสดใสทางเศรษฐกิจและพัฒนาชีวิตสมัยใหม่

บีเอสเอมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และมีการดำเนินงานในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก บีเอสเอริเริ่มแผนงานปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่บ่มเพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโต

ติดต่อสื่อ

Anna Hughes

Telephone: 202-530-5177
อีเมล: annah@bsa.org

Riley McBride Smith

Telephone: 202-591-1125
อีเมล: Riley@allisonpr.com

For Media Inquiries

อีเมล: media@bsa.org

ติดต่อสื่อ

Anna Hughes

Telephone: 202-530-5177
อีเมล: annah@bsa.org

ติดต่อสื่อ

Christine Lynch

อีเมล: christinel@bsa.org

CONTACTO DE PRENSA

Anna Hughes

Telephone: 202-530-5177
อีเมล: annah@bsa.org