Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

JUN 16, 2023 | ASIA PACIFIC | AUSTRALIA

New Report Offers C-Suite Guidance on Improving Cybersecurity

Sydney, Australia, May 30, 2023 — Culture, strategy and compliance are among the top tools Australian business leaders can leverage to protect their companies from cyber criminals in a rapidly-evolving threat landscape, according to new guidance from BSA | The Software Alliance.

A series of recent high-profile cyber attacks and data breaches in Australia has once again highlighted the importance of cyber security in today’s business landscape. Cyber security has become a board-level issue, with C-level executives and directors coming under increased scrutiny in the wake of major incidents, many of which have impacted millions of consumers.

Against this backdrop, BSA | The Software Alliance – the leading advocate for the global software industry before governments and in the international marketplace – has issued updated guidance for Australian business leaders outlining the most important steps to help them safeguard their businesses against threats in the current cybersecurity environment.

The approach outlined in BSA’s guidance features three key pillars and best practices that can help local business leaders establish a cybersecurity posture that will make their organizations stronger and more resilient in the face of rising cyber crime:

  1. Developing a Comprehensive Cybersecurity Strategy — Developing a comprehensive cybersecurity strategy is critical to protect an organization from the growing number and sophistication of cyber threats. A comprehensive strategy should include risk assessment, an incident response plan, and a security awareness program.
  2. Using Licensed Software and Ensuring Compliance — One highly effective measure businesses in Australia can take to reduce the risk of cybersecurity threats is to use licensed software. Not only does this help to ensure software being used by a business and its employees is up-to-date with the latest security patches to avoid the exploitation by cyber criminals of zero day vulnerabilities, but it also helps to ensure compliance with Australian law.
  3. Building a Cybersecurity Culture — Building a strong cybersecurity culture is critical to protecting organizations in Australia against cyber threats. While government efforts are being undertaken at both the federal and state levels to help foster a stronger cybersecurity culture in Australia, business leaders can also play a role by implementing strategies that promote a cybersecurity culture within their organizations.

The latest guidance by BSA also outlines the top five practical steps for business leaders to make their organizations safer. These include maintaining a cadence of regular security audits, partnering with appropriate security providers and establishing an incident response plan.

Moreover, BSA highlights the dangers of under-licensing software products and explains how legal, licensed, and updated software can in fact provide the first line of defense against cyber criminals seeking access to corporate data or information about a business’s customers.

“Too many companies in Australia and New Zealand are using software without proper licensing, either because they are not paying for them or because IT managers are not properly implementing them,” said Tarun Sawney, Senior Director, BSA | The Software Alliance. “Using software without appropriate licensing is putting these companies at risk.

“At BSA, we want to encourage business leaders to be more proactive in ensuring their software is licensed and up to date. The ANZ region’s reliance on technology and digitalization has increased dramatically in recent years, making the country an attractive target for cyber criminals seeking to steal sensitive information or disrupt operations. The right approach to culture, strategy and compliance can provide a solid grounding upon which business leaders can anchor practical measures that will make their organizations stronger against cyber crime, now and into the future,” Sawney added.

Click here to get access to the complete guidance, Secure Your Business, Secure Your Future: An Australian CEO's Guide to Surviving Cybersecurity Threats and Ensuring Software Compliance, by BSA | The Software Alliance.

เกี่ยวกับบีเอสเอ

บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (www.bsa.org)เป็นหน่วยงานชั้นนำที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระดับโลกแก่รัฐบาลประเทศต่างๆ และในตลาดสากล ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มบริษัทนวัตกรรมใหม่สุดของโลก ที่มีการสร้างซอฟต์แวร์โซลูชันที่จุดประกายความสดใสทางเศรษฐกิจและพัฒนาชีวิตสมัยใหม่

บีเอสเอมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และมีการดำเนินงานในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก บีเอสเอริเริ่มแผนงานปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่บ่มเพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโต

ติดต่อสื่อ

Michael O’Brien

อีเมล: [email protected]

For Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

CONTACTO DE PRENSA

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]