Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

OCT 02, 2017 | GLOBAL

A Cybersecurity Agenda for the Connected Age

BSA | The Software Alliance outlines elements for effective cybersecurity government policy

WASHINGTON — October 3, 2017 — The world is more connected now than ever, with half the world’s population currently online.1 However, these online connections create risk, including large-scale data theft, privacy violations, phishing scams, ransomware, and malicious information operations that affect millions of people in the United States and around the world each year. In total, cybercrime will cost up to $6 trillion by 2021 – equivalent to nearly half of today’s US GDP. 2 In addition, these threats erode trust in the online environment, disrupt global commerce, and cause physical damage to critical infrastructure, ultimately putting lives at risk.

To address this reality, cybersecurity practices and tools must defend the integrity, privacy, and utility of the Internet ecosystem. BSA | The Software Alliance has released an agenda, “Security in the Connected Age,” to define elements that US cybersecurity policy should address. These include promoting a secure software ecosystem, creating a stronger government approach to cybersecurity, pursuing consensus for cybersecurity action, developing a 21st century cybersecurity workforce, and advancing cybersecurity through digital transformation.

“Cybersecurity policies should be rooted in the realities of today’s complex global digital economy,” said Victoria Espinel, President and CEO of BSA | The Software Alliance. “This agenda can play a key role in helping policymakers evaluate and prioritize legislation that will most effectively strengthen our cybersecurity.”

Turning this agenda into policy solutions will require close collaboration between the private and public sectors. BSA urges the US government to partner with industry to:

  • Promote a secure software ecosystem by creating industry benchmarks, developing tools to understand critical information, and strengthening security research and vulnerability disclosure;
  • Strengthen government’s approach to cybersecurity by modernizing government IT, harmonizing federal cybersecurity regulations, and incentivizing adoption of the National Institute of Standards and Technology’s framework;
  • Pursue international consensus for cybersecurity action by supporting international standards development, as well as adopting and streamlining international security laws;
  • Develop a 21st century cybersecurity workforce by increasing access to computer science education and opening new paths to cybersecurity careers; and
  • Advance cybersecurity by embracing digital transformation, leveraging the potential of emerging technologies and forging innovative partnerships to combat emerging risks.

BSA hopes the US government will expand its leadership role in improving cybersecurity, both domestically and abroad. Working together, government and industry can help the world’s citizens reap the benefits of the digital economy while protecting safety, security, and privacy. To view the full agenda, visit bsa.org/USCyberAgenda.

1 International Telecommunications Union, “World Telecommunication/ICT Indicators Database,” 21st Edition, July 3, 2017. http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx.

2 Cybersecurity Ventures, “Hackerpocalypse: A Cybercrime Revelation,” https://cybersecurityventures.com/hackerpocalypse-cybercrime-report-2016/.

TAGS:

เกี่ยวกับบีเอสเอ

บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (www.bsa.org)เป็นหน่วยงานชั้นนำที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระดับโลกแก่รัฐบาลประเทศต่างๆ และในตลาดสากล ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มบริษัทนวัตกรรมใหม่สุดของโลก ที่มีการสร้างซอฟต์แวร์โซลูชันที่จุดประกายความสดใสทางเศรษฐกิจและพัฒนาชีวิตสมัยใหม่

บีเอสเอมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และมีการดำเนินงานในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก บีเอสเอริเริ่มแผนงานปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่บ่มเพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโต

ติดต่อสื่อ

Michael O’Brien

อีเมล: [email protected]

For Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

CONTACTO DE PRENSA

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]