Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

MAR 20, 2018 | SPAIN

CEPYME, AMETIC y BSA se unen para promover el software legal

Madrid, 15 de marzo de 2018.- La Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), AMETIC –la patronal del sector tecnológico y digital español– y BSA | The Software Alliance –el principal representante de la industria global de software–han firmado un acuerdo de colaboración para promover el uso legal y eficiente de software en las empresas españolas. Esta iniciativa también contempla fomentar la sensibilización entre profesionales, empresarios y directivos sobre el valor del software, respetando la propiedad intelectual y asegurando su correcta gestión en el entorno empresarial.

El acuerdo ha sido firmado por Pedro Mier, presidente de AMETIC; Emilio Iturmendi, presidente del comité español de BSA; y Antonio Garamendi, presidente de CEPYME.

Esta colaboración se integra en la campaña “Software Legal, Valor Seguro” impulsada por AMETIC y BSA, con el apoyo de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que se puso en marcha en 2016 con el objetivo de concienciar a compañías y empresarios sobre la conveniencia del uso de software legal y su gestión eficiente y segura.

Unanimidad en la toma de conciencia del valor del software

Para Pedro Mier, presidente de AMETIC, “es imprescindible que las organizaciones tomen conciencia de la importancia de contar con desarrollos de software legales en los equipos y dispositivos. La piratería no sólo afecta a la economía y al empleo de un país, también a la propia ciberseguridad de los sistemas tecnológicos y a sus archivos y datos, esenciales para asegurar el futuro de las empresas. Sin duda, este acuerdo con BSA y CEPYME refleja nuestro compromiso por el software legal y por impulsar una industria sin riesgos, desde el punto de vista tanto operativo como legal”.

Según Emilio Iturmendi, presidente del comité español de BSA: “son aún muchas las compañías españolas que no se están aprovechando de los grandes beneficios que conlleva una gestión óptima de sus activos de software, al mismo tiempo que desconocen los posibles problemas legales y operativos a los que se exponen por no tener un control de sus programas. El software juega un papel cada vez más determinante en cualquier actividad, y es la base de muchísimas innovaciones tecnológicas y de gestión. Esperamos que con iniciativas tan importantes como la que acabamos de suscribir, más empresas y empresarios descubran el el verdadero valor del software”.

Para Antonio Garamendi, presidente de CEPYME, “la utilización de software ilegal es, además de un fraude, un perjuicio para la competitividad de las empresas y la creación de empleo. Por ello, desde CEPYME expresamos a través de este acuerdo nuestro compromiso con el software legal y nuestra voluntad de contribuir a su difusión y concienciación de las pequeñas y medianas empresas sobre la necesidad de contar con programas legales, que garanticen la seguridad de los procesos y los datos y permitan el progreso tecnológico de las empresas y del conjunto de la sociedad”.

El software es una herramienta fundamental para aumentar la productividad y la competitividad de las empresas y organizaciones. Sin embargo, no todas las compañías, siguen los protocolos y procesos adecuados para asegurar el máximo beneficio del software y, a la vez, evitar la exposición a riesgos técnicos o legales.

Información de utilidad para empresas y empresarios

La iniciativa Software Legal, Valor Seguro, promueve y proporciona contenidos útiles para empresas, especialmente pymes, a base de recomendaciones sencillas y precisas sobre los pasos adecuados a seguir para la correcta utilización de programas de ordenador y una gestión eficiente de todos los activos de software que inciden en la operativa y la productividad del negocio.

A través de eventos, colaboraciones con entidades profesionales y empresariales y de la web www.SoftwareLegalEmpresa.es, la iniciativa ofrece videos tutoriales, manuales de buenas prácticas y guías para la gestión del software, de manera que todo tipo de negocio, sea del tamaño que sea, pueda hacer frente a los retos, oportunidades y también riesgos que implica la mayor presencia y relevancia de este activo tecnológico

Más información

CEPYME. Carlota Domínguez. Tel. 91 411 61 61 [email protected]

AMETIC (Román y Asociados). Yolanda Domingo Tel. 91 591 55 00 [email protected]

BSA (Omnicom PR Group) Víctor Acero y Julián Ramos. Tel. 91 788 32 00 [email protected], [email protected]

เกี่ยวกับบีเอสเอ

บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (www.bsa.org)เป็นหน่วยงานชั้นนำที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระดับโลกแก่รัฐบาลประเทศต่างๆ และในตลาดสากล ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มบริษัทนวัตกรรมใหม่สุดของโลก ที่มีการสร้างซอฟต์แวร์โซลูชันที่จุดประกายความสดใสทางเศรษฐกิจและพัฒนาชีวิตสมัยใหม่

บีเอสเอมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และมีการดำเนินงานในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก บีเอสเอริเริ่มแผนงานปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่บ่มเพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโต

ติดต่อสื่อ

Michael O’Brien

อีเมล: [email protected]

For Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

CONTACTO DE PRENSA

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]