Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

APR 25, 2016 | MEXICO

México frente a desafíos en políticas de computación en la nube, revela estudio de BSA

El estudio clasifica las políticas de nube de los países: Sudáfrica avanza, Rusia y China se estancan.

México Abril, 2016—México se encuentra en el lugar 15 de las 24 economías líderes en tecnología de la información, posición que no ha cambiado significativamente en comparación con el lugar 14 obtenido en 2013, un signo de que el entorno legal y normativo para el cómputo en la nube en el país actualmente continua con un crecimiento e innovación constante, esto de acuerdo al último estudio realizado por BSA | The Software Alliance que evaluó las políticas de cloud computing en el mundo. 

El uso de Internet y la penetración de banda ancha aún se encuentran en niveles bajos en México, además el país continua frente a desafíos en la entrega de una infraestructura moderna de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), misma que puede facilitar el cómputo en nube, señala el estudio 2016 BSA Global Cloud Computing Scorecard.

Así mismo, dicho estudio señala que nuestro país es uno de los pocos que aún conserva preferencias nacionales al momento de generar oportunidades para la contratación de TIC´s en el gobierno.

La BSA clasificó la preparación en materia de cómputo en la nube de 24 países, los cuales representan el 80 por ciento de los mercados de tecnologías de información en el mundo. Cada país recibe una clasificación de sus fortalezas y debilidades en siete áreas clave.

El cómputo en la nube le permite a cualquier persona, gobierno o empresa pequeña, tener acceso a la tecnología de una manera económica. Estos servicios le permiten un mayor acceso a la conectividad, productividad y por lo tanto a un incremento en su competitividad.

Los resultados de este año revelaron que casi todos los países han realizado mejoras entorno a sus políticas, a partir del lanzamiento de la Scorecard previa de BSA en el 2013. Sin embargo, la clasificación entre los grupos de países con logros mayores, intermedios y menores se ha ampliado, lo que ha dado como resultado un estancamiento en los países con logros intermedios, a pesar de que algunos de éstos han tenido un mayor desempeño en cuanto a su labor de impulsar políticas del cloud computing.

 “Es preocupante ver que en México se crean políticas proteccionistas contra el cómputo en la nube que atrofian la innovación de la nube”, comentó Victoria Espinel, presidente y CEO de BSA | The Software Alliance.

"Los países de todo el mundo deben reconocer que sus políticas afectan el mercado global de la nube. Este informe es un llamado de atención a los gobiernos para que trabajen en conjunto, con el fin de asegurar los beneficios de la nube en todo el mundo", afirmó Espinel. 

En cuanto a la clasificación general, Sudáfrica y Canadá fueron los que escalaron un mayor numero de posiciones con seis y cinco posiciones respectivamente.

A su vez,  tres de los países que se habían encontrado con una clasificación baja —Tailandia, Brasil y Vietnam— continúan avanzando y están cerrando la brecha con los países de clasificación media. Los mayores mercados de tecnología de la información permanecieron estables con algunos avances modestos.

Por último, en lo que refiere a tendencias negativas, pocos países fueron los que cambiaron sus políticas de libre comercio o armonización de los manejos de computación en la nube. Rusia y China, particularmente, han impuesto nuevas administraciones que entorpecen al cloud computing, debido a quelimitan la habilidad de los proveedores de estos servicios para mover datos de forma adecuada entre fronteras.

Para encontrar mayor información sobre esta clasificación, entra awww.bsa.org/cloudscorecard.

TAGS:

เกี่ยวกับบีเอสเอ

บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (www.bsa.org)เป็นหน่วยงานชั้นนำที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระดับโลกแก่รัฐบาลประเทศต่างๆ และในตลาดสากล ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มบริษัทนวัตกรรมใหม่สุดของโลก ที่มีการสร้างซอฟต์แวร์โซลูชันที่จุดประกายความสดใสทางเศรษฐกิจและพัฒนาชีวิตสมัยใหม่

บีเอสเอมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และมีการดำเนินงานในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก บีเอสเอริเริ่มแผนงานปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่บ่มเพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโต

ติดต่อสื่อ

Michael O’Brien

อีเมล: MichaelO@bsa.org

For Media Inquiries

อีเมล: media@bsa.org

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: media@bsa.org

ติดต่อสื่อ

Christine Lynch

อีเมล: christinel@bsa.org

CONTACTO DE PRENSA

Media Inquiries

อีเมล: media@bsa.org