Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

OCT 26, 2015 | BRAZIL

Estudo da BSA ilustra o impacto mundial da revolução de dados

Atualmente, cerca de 2,5 quintilhões de bytes são criados todos os dias. Saber interpretar esse volume de informações, transformando dados em respostas, é o grande desafio na área de TI, diz o paper da BSA

WASHINGTON — 27 de outubro de 2015 — Software, dados e as respostas cruciais que as pessoas estão obtendo por meio deles são o foco de um novo estudo lançado hoje pela BSA | The Software Alliance. O estudo global "Qual é o 'x' da questão com relação a dados?", da BSA, fornece exemplos interessantes de como as pessoas estão melhorando suas vidas todos os dias com as respostas provenientes dos dados, desde praticidades do cotidiano e melhor planejamento urbano até previsões de crises climáticas com maior antecedência e descobertas da área de saúde que salvam vidas.

O estudo também permite uma compreensão muito maior dos dados como uma ferramenta inovadora e transformadora e das melhorias substanciais em sua análise, que estão ajudando as pessoas a encontrarem soluções inesperadas. Ele também desmistifica a ideia errônea de como os dados são coletados e usados na maioria das vezes, já que dificilmente há invasão da privacidade alheia.

“O uso inovador de dados pelas pessoas está causando mudança e progresso extraordinários ao redor do mundo. Seus esforços em relação aos dados estão capacitando outras pessoas e comunidades e ajudando empresas a usar recursos de modo mais eficaz”, explica Victoria Espinel, presidente e CEO da BSA. “Com o crescimento da economia movida a dados, novos softwares continuarão a nos ajudar a compreendê-los melhor e transformá-los em soluções mais reais e práticas”.

O estudo da BSA mostra que para 90% dos líderes empresariais globais os dados são recursos fundamentais para o negócio. Por isso a crescente economia movida a dados está causando impacto em diversos setores, como manufatura, transporte, energia, agricultura, educação e saúde. Do ponto de vista econômico, uma melhor utilização dos dados poderia gerar um "dividendo de dados" de US$ 1,6 trilhão apenas nos próximos quatro anos. Economistas estimam que ganhos de eficiência gerados por meio da tecnologia da informação podem agregar quase US$ 15 trilhões ao PIB global até 2030.

O levantamento diz que mais de 90% dos dados que há no mundo hoje foram criados apenas nos últimos dois anos e, agora, a cada dois anos, o mundo dobra a taxa em que os dados são produzidos. Somente em 2014, o mundo digital desenvolveu dados suficientes para preencher uma pilha de DVDs com extensão igual a uma viagem de ida e volta da Terra até a Lua.

“O maior desafio é saber como aproveitar esses dados e colocá-los em ação”, afirma Espinel. “Os dados devem ser coletados, armazenados, analisados e convertidos para que se chegue a resultados significativos e tomadores de decisões devem entender a importâncias das políticas que permitem que isso aconteça”.

Espinel apontou a oportunidade considerável que legisladores e reguladores têm de estabelecer regras claras que promovam o fluxo livre de dados entre fronteiras e invistam na tão necessária força de trabalho de TI, a fim de abrir mercados e permitir inovação nas empresas.

Exemplos de como os dados vem mudando vidas

Do paper Qual é o "x" da questão com relação a dados?, seguem várias das formas como dados e softwares estão se transformando em respostas que melhoram vidas:

  • Previsões de crises climáticas com mais antecedência: Ao utilizarem análise de dados e sensores marítimos que monitoram ondas, correntes e outros dados, pesquisadores estão prevendo com mais precisão tsunamis e outros desastres naturais, possibilitando o salvamento de milhares de pessoas que vivem em áreas litorâneas ameaçadas por tsunamis.
  • Mais “prematuros” salvos: Ao rastrearem mais de 1.000 pontos de dados por segundo, pesquisadores surpreenderam médicos ao descobrir que crianças nascidas prematuramente com sinais vitais estranhamente estáveis correlacionavam-se a casos de febre grave no dia seguinte, o que permitiu que os médicos tomassem medidas preventivas e salvassem vidas.
  • Redução de tempos de trajeto. Estocolmo, na Suécia, instalou 1.600 sistemas GPS em táxis para coletar dados sobre fluxos de tráfego, depois utilizou software para analisar os dados de tráfego e instruir os planos da cidade para a redução do congestionamento. O resultado? O tráfego foi reduzido em 20%, os tempos de trajeto foram cortados pela metade e as emissões por veículos diminuíram 10%.
  • Maior produtividade agrícola: Agricultores dos Estados Unidos à Índia estão usando dados de sementes, satélites, sensores e tratores para tomar decisões melhores sobre o que cultivar, quando plantar, como monitorar o frescor dos alimentos da fazenda ao prato e como se adaptar às mudanças climáticas.
  • Planejamento de edifícios eficientes no uso da energia. Nos Emirados Árabes Unidos, novas ferramentas de dados estão sendo usadas para projetar o primeiro edifício de "energia positiva" do mundo, que produz mais energia do que consome. Se for bem-sucedido, esse modelo poderá ser implementado no mundo todo e ter grande efeito sobre nossa emissão global de carbono.
  • Melhoria no setor de aviação: Os dados estão sendo utilizados para melhorar o desempenho dos voos, reduzir turbulências, aumentar a segurança e identificar defeitos em motores 2.000 vezes mais rápido do que antes. Os dados de aviação também estão ajudando no planejamento de rotas de voo e permitindo que as tripulações saibam que uma peça precisa de substituição antes que ela falhe.
  • Construção de cidades inteligentes: Barcelona está aproveitando dados para construir uma cidade mais inteligente, permitindo às autoridades locais analisar os padrões de tráfego, decidir onde colocar estações de aluguel de bicicletas e identificar quais regiões da cidade precisam de mais caixas eletrônicos.

“A ampla variedade de problemas que os dados estão resolvendo mostra o grau de impacto que a revolução de dados já tem sobre a economia mundial”, afirma Espinel. “É claro que há problemas significativos, como a privacidade do usuário, que precisam ser abordados com atenção. No entanto, com as informações sem fronteiras, as possibilidades são ilimitadas em todos os aspectos, de salas de aula e hospitais até estradas e robótica. Coletar, armazenar, analisar e transformar dados inestimáveis de modo eficaz permitirá que as pessoas continuem a melhorar suas vidas e estimulará nossa economia de inovação como um todo”.

Para ler mais descobertas de dados e assistir a um resumo em vídeo do artigo Qual é o "x" da questão com relação a dados? da BSA | The Software Alliance, acesse www.bsa.org/data.

Contato da imprensa:Maria Alice VilaTel.: 55 11 5180-6926alicevila@textual.com.br

เกี่ยวกับบีเอสเอ

บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (www.bsa.org)เป็นหน่วยงานชั้นนำที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระดับโลกแก่รัฐบาลประเทศต่างๆ และในตลาดสากล ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มบริษัทนวัตกรรมใหม่สุดของโลก ที่มีการสร้างซอฟต์แวร์โซลูชันที่จุดประกายความสดใสทางเศรษฐกิจและพัฒนาชีวิตสมัยใหม่

บีเอสเอมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และมีการดำเนินงานในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก บีเอสเอริเริ่มแผนงานปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่บ่มเพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโต

ติดต่อสื่อ

Michael O’Brien

อีเมล: MichaelO@bsa.org

For Media Inquiries

อีเมล: media@bsa.org

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: media@bsa.org

ติดต่อสื่อ

Christine Lynch

อีเมล: christinel@bsa.org

CONTACTO DE PRENSA

Media Inquiries

อีเมล: media@bsa.org