Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

OCT 26, 2015 | LATIN AMERICA

Muestra informe de BSA impacto mundial por la revolución de los datos

  • El informe global de BSA “¿Por qué son tan importantes los datos?” destaca la forma en que la emergente economía impulsada por los datos afecta a varios sectores, como la producción, el transporte, la energía, la agricultura, la educación y la salud.
  • Las personas mejoran sus vidas debido a las respuestas derivadas de datos y software.
  • Más del 90 % de los datos del planeta se crearon solo en los últimos dos años.

El informe global de BSA “¿Por qué son tan importantes los datos?” Muestra, con ejemplos convincentes, la manera en que las personas mejoran sus vidas gracias a las respuestas proporcionadas por los datos. Estas mejoras incluyen desde útiles ventajas diarias y óptimas planificaciones urbanas, hasta predicciones tempranas de crisis climáticas y avances médicos.

El documento ofrece una explicación profunda sobre la manera en que los datos funcionan como una herramienta innovadora y transformadora y sobre mejoras en el análisis de datos que ayudan a las personas a encontrar soluciones inesperadas. También desmitifica información errónea sobre cómo se recolectan los datos y se usan frecuentemente, sin invadir la privacidad personal.

“El uso revolucionario de los datos por parte de las personas está provocando cambios y progresos extraordinarios alrededor del mundo. Sus esfuerzos relacionados con los datos fortalecen a otras personas y comunidades, y ayudan a las empresas a usar recursos con más eficacia”, explicó Victoria Espinel, presidente y directora ejecutiva de BSA.

El informe de BSA destaca la manera en que la emergente economía impulsada por los datos afecta a varios sectores, como la producción, el transporte, la energía, la agricultura, la educación y la salud. Durante este proceso, según Espinel, se esperan sumar $15 billones al PIB mundial para el año 2030, lo que representa un impulso significativo para la economía mundial.

En la actualidad, se generan más datos que nunca antes. Más del 90 % de los datos del planeta se crearon solo en los últimos dos años, y ahora estamos duplicando la velocidad con que se producen cada dos años.

Espinel comentó sobre la oportunidad que los legisladores y reguladores tienen para establecer reglas claras que promuevan la libre circulación de datos a través de fronteras e inviertan en el personal de TI tan necesario con el fin de abrir mercados y permitir la innovación de las empresas.

Según el informe “¿Por qué son tan importantes los datos?”, estas son algunas formas en que las respuestas derivadas de datos y software se transforman en respuestas que mejoran vidas:

  • Predicciones más tempranas de crisis climáticas: Mediante el análisis de datos y sensores marinos que monitorizan olas, corrientes y otros aspectos, los investigadores utilizan eficazmente los análisis de datos para optimizar la predicción de tsunamis y diferentes desastres naturales.
  • Más vidas salvadas de bebés prematuros: Mediante el seguimiento de más de 1,000 datos por segundo, investigadores demostraron a médicos que los bebés prematuros con signos vitales atípicamente estables se correlacionaban con graves cuadros de fiebre al día siguiente; lo que permitió que se tomaran medidas preventivas.
  • Tiempos de viaje más cortos: En Estocolmo, Suecia, se instalaron 1,600 sistemas de GPS en taxis para recolectar datos del flujo del tráfico. Después, se usó software para analizar estos datos e informarle al departamento de planificación urbana con el fin de disminuir la congestión. ¿Y cuál fue el resultado? El tráfico disminuyó un 20 %, se tarda la mitad en llegar al destino y las emisiones vehiculares se redujeron un 10 %.
  • Mayores rendimientos de cosechas: Los agricultores desde Iowa hasta la India usan datos de semillas, satélites, sensores y tractores para tomar mejores decisiones acerca de qué cultivar, cuándo plantar, cómo hacer un seguimiento de la frescura de los alimentos y cómo adaptarse a los cambios en el clima.
  • Diseño de edificios de bajo consumo energético: En los Emiratos Árabes Unidos, las nuevas herramientas de datos se usan para diseñar el primer edificio de energía positiva del mundo; edificio que produce más energía que la que consume. El modelo se podría implementar mundialmente y crear un impacto en la huella de carbono global.
  • Mejoras en la aviación: Se emplean datos para mejorar el rendimiento de vuelos, disminuir la turbulencia, mejorar la seguridad e identificar defectos en los motores 2,000 veces más rápido que antes. También mejoran la planificación de trayectorias de vuelo y advierten cuándo se debe reemplazar alguna pieza antes de que falle.
  • Construcción de ciudades inteligentes: Barcelona saca provecho de los datos para construir una ciudad más inteligente. Los datos brindan a funcionarios municipales la capacidad de examinar los patrones de tráfico, ver dónde poner más estaciones de bicicletas públicas e identificar en dónde se necesitan más cajeros electrónicos.

Para leer más sobre los avances de los datos y ver un video con el resumen del documento ¿Por qué son tan importantes los datos? de BSA | The Software Alliance, visite el sitio web www.bsa.org/data.

Contacto para los medios de comunicación:Anna HughesTel.: (202) 530-5177 o (703) 772-1527[email protected]

Agencia de Comunicación BSA ArgentinaElimar Coll ([email protected])Tel: 47031923

Agencia de Comunicación BSA ChileElimar Coll ([email protected])Tel: +54 11 47031923

Agencia de Comunicación BSA ColombiaJuan Carlos Montes ([email protected])Tel: 6244244

Agencia de Comunicación BSA PanamaLogos ComunicaciónLuis Batista ([email protected])Tel: 227-1527

Agencia de Comunicación BSA PerúJoselyne Torres ([email protected])Tel: 4454509

เกี่ยวกับบีเอสเอ

บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (www.bsa.org)เป็นหน่วยงานชั้นนำที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระดับโลกแก่รัฐบาลประเทศต่างๆ และในตลาดสากล ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มบริษัทนวัตกรรมใหม่สุดของโลก ที่มีการสร้างซอฟต์แวร์โซลูชันที่จุดประกายความสดใสทางเศรษฐกิจและพัฒนาชีวิตสมัยใหม่

บีเอสเอมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และมีการดำเนินงานในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก บีเอสเอริเริ่มแผนงานปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่บ่มเพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโต

ติดต่อสื่อ

Michael O’Brien

อีเมล: [email protected]

For Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

CONTACTO DE PRENSA

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]