Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

JAN 22, 2020 | GLOBAL

Global Data Alliance Promotes Sound Data Policy

BSA launches international coalition to advocate for the ability to move data across borders

WASHINGTON – January 22, 2020 – Today, BSA | The Software Alliance launched the Global Data Alliance, a cross-industry coalition of companies that are committed to high standards of data responsibility and that rely on the ability to transfer data around the world to innovate and create jobs.

Alliance members include BSA members and American Express, Amgen, AT&T, Cisco, Mastercard, Panasonic, United Airlines, Verizon, Visa, and WD-40 Company. These companies are headquartered across the globe and are active in the advanced manufacturing, aerospace, automotive, electronics, entertainment, financial and payment services, health, consumer goods, supply chain, and telecommunications sectors, among others. BSA | The Software Alliance administers the Global Data Alliance.

“The seamless, trusted movement of information across borders drives the global economy forward. It supports innovation and job creation,” said Victoria Espinel, President and CEO of BSA | The Software Alliance. “Forward-looking companies understand that today’s data ecosystem runs on trust: the trust of business partners, of consumers, and of the public. The companies in this Alliance share a commitment to responsible data stewardship and working with governments around the world to build this trust.”

Open and innovative economies are taking steps to develop policies that maximize the economic potential of the cross-border movement of information while building trust. And for good reason: Enterprises of all sizes and across sectors depend upon the movement of information around the world to design, create, and export new products and services; to enhance business processes and increase productivity; to reach new customers globally; and to engage in research, development, and innovation. And this movement of information is also associated with scientific advances and improved health and safety outcomes. For example:

  • In farming, 90 percent of crop losses are caused by weather. But food production can be protected when crop damage is reduced by virtue of predictive weather modeling and other precision agriculture techniques that draw upon data gathered from thousands of sensors across countries and regions.
  • In advanced manufacturing, companies are combining IoT sensors with predictive analytics software to improve workplace safety and increase productivity, while reducing unplanned maintenance and factory downtime. These software tools perform real-time analysis of performance indicators gathered from factories around the world, measuring things like vibration, heat, and energy use to better understand what is going on deep inside machinery and identify potential equipment failures.
  • In the health sector, universities and other institutions deploy research and laboratory data in AI-powered systems that cross-reference clinical queries with insights gleaned from thousands or millions of potentially relevant medical studies from around the world – leading to the delivery of better diagnoses, more cost-effective bio-pharmaceutical research, and the development of new life-saving cures.
  • In the financial sector, services providers analyze data generated in various parts of the world to detect patterns, identify and stop fraudulent transactions, and help combat other criminal behavior.
  • In the transportation sector, all types of conveyances – in the air, on land, and at sea – continually communicate billions of operational and business-related data elements across borders to radar stations, data centers and control towers, ensuring efficient operations, reducing emissions, and protecting lives.

With member companies active in these sectors, the Alliance supports policies that help instill trust in the digital economy while safeguarding the ability to transfer data across borders and refraining from imposing data localization requirements that restrict trade.

The Global Data Alliance will leverage the extensive international experience of BSA’s staff and their presence in Washington, Beijing, Brussels, Bangkok, New Delhi, São Paulo, Seoul, Singapore, and Tokyo to contribute to policy discussions on issues regarding data transfers. To learn more, visit: www.globaldataalliance.org.

About the Global Data Alliance

The Global Data Alliance is a cross-industry coalition of companies that are committed to high standards of data responsibility and that rely on the ability to transfer data around the world to innovate and create jobs. The Alliance supports policies that help instill trust in the digital economy while safeguarding the ability to transfer data across borders and refraining from imposing data localization requirements that restrict trade.

Alliance members include BSA members and American Express, Amgen, AT&T, Cisco, Mastercard, Panasonic, United Airlines, Verizon, Visa, and WD-40 Company. These companies are headquartered across the globe and are active in the advanced manufacturing, aerospace, automotive, electronics, entertainment, financial and payment services, health, consumer goods, supply chain, and telecommunications sectors, among others. BSA | The Software Alliance administers the Global Data Alliance.

เกี่ยวกับบีเอสเอ

บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (www.bsa.org)เป็นหน่วยงานชั้นนำที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระดับโลกแก่รัฐบาลประเทศต่างๆ และในตลาดสากล ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มบริษัทนวัตกรรมใหม่สุดของโลก ที่มีการสร้างซอฟต์แวร์โซลูชันที่จุดประกายความสดใสทางเศรษฐกิจและพัฒนาชีวิตสมัยใหม่

บีเอสเอมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และมีการดำเนินงานในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก บีเอสเอริเริ่มแผนงานปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่บ่มเพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโต

ติดต่อสื่อ

Michael O’Brien

อีเมล: [email protected]

For Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

CONTACTO DE PRENSA

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]