Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

MAR 06, 2018 | EUROPEAN UNION

Rapport : une politique favorable au cloud bénéficie à l’économie, mais les exigences de localisation des données entravent la croissance

Le rapport Global Cloud Computing Scorecard 2018 de la BSA invite les pays à favoriser l'adoption du cloud afin d’accélérer le développement des marchés locaux

Bruxelles, le 6 mars 2018 – Le Cloud Computing est un élément de plus en plus important de la croissance économique des pays. Cette technologie chaque jour plus populaire soutient les entreprises internationales et aide les gouvernements à entretenir de meilleures relations avec les citoyens au quotidien. En conséquence, les pays ayant des politiques qui promeuvent les services de Cloud Computing gagnent en productivité et améliorent leur économie.

BSA Global Cloud Computing Scorecard 2018 – la dernière version du seul rapport international qui classe la volonté des pays d'adopter et de développer les services de Cloud Computing – s’appuie sur une méthodologie actualisée qui reflète encore mieux la croissance exponentielle du Cloud Computing ces cinq dernières années. Désormais, l'accent est davantage mis sur des domaines stratégiques comme les lois sur la protection de la vie privée, la cybersécurité et l'infrastructure large bande.

L’étude révèle que la plupart des pays continuent de s'améliorer, mais que certains marchés sont à la traîne. L'Allemagne a décroché le meilleur score – grâce à sa politique nationale de cybersécurité et à sa promotion du libre-échange – suivie de près par le Japon et les États-Unis. Un petit groupe de pays qui n'ont pas adopté l'approche internationale viennent clôturer le classement : la Russie, la Chine, l'Indonésie et le Vietnam. Du point de vue du classement général, le Royaume-Uni et le Brésil ont enregistré les plus fortes progressions (ces pays ont gagné cinq et quatre places respectivement).

Les conclusions clés du Scoreboard comprennent :

  • Les politiques avancées en matière de confidentialité et de sécurité creusent l’écart entre les pays leaders et les marchés se laissant distancer. Les pays poursuivent l’actualisation et l’optimisation de leurs régimes de protection des données, le plus souvent de manière à permettre les flux de données transfrontaliers. Quelques pays, cependant, n’ont toujours pas adopté de lois adéquates en matière de confidentialité.
  • Les marchés émergeants continuent à prendre du retard quant à l’adoption de politiques liées à l’essor du Cloud, entravant ainsi leur propre croissance. Les exemples comprennent les réglementations imposant des obstacles significatifs aux fournisseurs de service sur le Cloud, les exigences de localisation des données, et le manque de mesures de cybersécurité.
  • Les déviations aux régimes et accords internationaux largement adoptés freinent les marchés clés. Les normes, certifications et tests acceptés à l’échelle internationale contribuent à l’amélioration de l’environnement de sécurité pour le Cloud Computing, mais tous les pays ne reconnaissent pas ses bonnes pratiques comme étant conformes aux normes locales.
  • Les quelques pays ayant adopté les politiques de localisation en payent le prix fort. Les exigences de localisation des données font office d’obstacle au Cloud Computing, entrainant des impacts financiers négatifs sur les marchés locaux.
  • L’emphase accrue sur les prédispositions informatiques et le déploiement de l’Internet donne des résultats intéressants. La capacité des pays et entreprises à tirer parti du Cloud Computing pour leur croissance nécessite l’accès à un réseau puissant. Alors que la grande majorité des pays poursuivent leur travail d’amélioration de l’accès internet, la réussite de ses efforts reste très aléatoire.

En examinant le cadre législatif et réglementaire de 24 pays, la Scorecard vise à fournir une plateforme de discussion entre législateurs et fournisseurs de services sur le Cloud. Ce dialogue peut aider au développement d’un régime de lois et de réglementations harmonisé à l’échelle mondiale, facilitant le Cloud Computing.

« La Scorecard est un outil pouvant aider les pays à autoévaluer de manière constructive leurs politiques et à déterminer les étapes suivantes permettant l’augmentation de l’adoption du Cloud Computing », a déclaré Victoria Espinel, Présidente-Directrice générale de BSA | The Software Alliance. « Le Cloud Computing permet à tout un chacun d’accéder à des technologies auparavant disponibles seulement aux grandes entreprises, ouvrant la voie vers une connectivité et une innovation accrues. Les pays adoptant le libre flux de données, mettant en œuvre des solutions de pointe en matière de cybersécurité, protégeant la propriété intellectuelle et établissant une infrastructure informatique continueront à récolter les fruits du Cloud Computing aussi bien pour les entreprises, que pour les citoyens. »

Le classement complet des 24 pays et les conclusions détaillées sont disponibles surwww.bsa.org/cloudscorecard.

Voor meer informatie: LVTPRJohan De Ost / Charlotte Van Acker02 474 17 40[email protected]

เกี่ยวกับบีเอสเอ

บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (www.bsa.org)เป็นหน่วยงานชั้นนำที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระดับโลกแก่รัฐบาลประเทศต่างๆ และในตลาดสากล ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มบริษัทนวัตกรรมใหม่สุดของโลก ที่มีการสร้างซอฟต์แวร์โซลูชันที่จุดประกายความสดใสทางเศรษฐกิจและพัฒนาชีวิตสมัยใหม่

บีเอสเอมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และมีการดำเนินงานในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก บีเอสเอริเริ่มแผนงานปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่บ่มเพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโต

ติดต่อสื่อ

Michael O’Brien

อีเมล: [email protected]

For Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

CONTACTO DE PRENSA

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]