Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

JUL 21, 2020

BSA Releases Policy Recommendations to Secure 5G

Agenda highlights key role of software in building and securing 5G networks

WASHINGTON – July 21, 2020 – 5G technologies will improve quality of life for billions of people, transform the digital ecosystem, and forever change how we interact with the physical world. To help governments around the world capitalize on the enormous potential of these software-powered capabilities, BSA | The Software Alliance today released a new policy agenda, “Securing 5G: A Call to Harness Software Innovation.” In its agenda, BSA urges policymakers to strengthen trust in 5G networks by leveraging innovative software solutions to build on 5G’s inherent security advantages.

5G implementation presents an important opportunity for governments to build security into 5G networks from the ground up. 5G’s cloud-based architecture, virtualization of network functions, and broad deployment of security tools like encryption create a strong foundation for securing networks. By building on these strengths, governments can build trust in the security and integrity of the next generation of telecommunications technology.

“Although public debate around 5G has often focused on the role of hardware, software is at the heart of what makes these new technologies unique and innovative. The software tools that underpin 5G will bring inherent security advantages if we embrace this opportunity to manage and secure networks,” said Victoria Espinel, President and CEO of BSA | The Software Alliance. “BSA calls on policymakers around the world to unlock the potential of 5G by facilitating the development of new security technologies and methodologies and building international consensus around security approaches.”

To capitalize on the economic and cybersecurity benefits of 5G, governments should:

  1. Harness Software Innovation: 5G networks embrace software solutions to security challenges, and governments should lead the adoption of such solutions by investing in promising technologies to virtualize key network functions, harnessing software innovation to enhance cybersecurity, and prioritizing security in 5G research and development.
  2. Secure the 5G Ecosystem: Securing 5G networks also means securing the vast ecosystem of devices that connect to them. Governments can accomplish this by promoting secure software, supporting strong encryption, leveraging machine learning and AI, securing IoT devices, and creating a zero-trust environment to build defense in-depth.
  3. Harden the Cloud: Cloud infrastructure will drive many of the security benefits of 5G. To create secure and trustworthy cloud environments, governments should adopt risk-based cloud security policies, align cloud security policies with internationally recognized standards, and work to understand roles and responsibilities within complex cloud environments.
  4. Manage Supply Chain Risk: Effective supply chain risk management practices limit vulnerabilities and make it easier to protect networks. Governments should adopt risk management approaches to supply chain security, advance policy interoperability, ensure transparent and fair supply chain policies, promote government-industry collaboration to strengthen security, and drive innovation and competition across the supply chain.
  5. Build Smart, Effective 5G Governance: Strong security controls and technical measures rely on effective 5G governance. To establish mechanisms for responsible governance of 5G networks and supporting technologies, governments should adopt open standards with built-in security, cultivate trustworthy open-source cloud architectures, and establish flexible and coordinated governance mechanisms.

By implementing these recommendations, policymakers can harness the security advantages of 5G technologies while addressing emerging security challenges. To read the full agenda, visit: https://www.bsa.org/policy-filings/securing-5g-a-call-to-harness-software-innovation

 

TAGS:

เกี่ยวกับบีเอสเอ

บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (www.bsa.org)เป็นหน่วยงานชั้นนำที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระดับโลกแก่รัฐบาลประเทศต่างๆ และในตลาดสากล ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มบริษัทนวัตกรรมใหม่สุดของโลก ที่มีการสร้างซอฟต์แวร์โซลูชันที่จุดประกายความสดใสทางเศรษฐกิจและพัฒนาชีวิตสมัยใหม่

บีเอสเอมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และมีการดำเนินงานในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก บีเอสเอริเริ่มแผนงานปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่บ่มเพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโต

ติดต่อสื่อ

Michael O’Brien

อีเมล: [email protected]

For Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

CONTACTO DE PRENSA

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]