Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

JAN 15, 2018 | US

BSA's 2018 Policy Agenda Highlights Potential for Progress

Calls for collaboration on key software issues including AI, cybersecurity, and workforce development

WASHINGTON — January 16, 2018 — Every sector of the US economy relies on software to succeed. From cutting-edge cloud services and data analytics to cybersecurity solutions, businesses of all sizes depend on software to generate new US jobs. Software policy issues are areas where Congress, the Administration, and industry can work together. Today, BSA | The Software Alliance released its 2018 US Policy Agenda to push for collaboration in those areas.

“We expect to see progress on several of our issues in 2018, particularly on artificial intelligence, workforce development, and cybersecurity,” said Victoria Espinel, President and CEO of BSA | The Software Alliance. “People are curious to know how these issues will affect them. We seek to help educate policymakers as they consider policies that will shape the way we use software.”

Software is a primary driver of new opportunities and economic growth in all 50 states. A recent study from Software.org: the BSA Foundation shows software contributes $1.14 trillion to the US economy and supports 10.5 million US jobs. Smart policies that reward innovation, ensure privacy and security, reduce barriers to digital trade, and prepare a diverse workforce for the growing number of technology jobs help will accelerate society’s access to the benefits of software.

BSA stands ready to collaborate with Congress and the Administration on four main policy areas:

  • Data Policy: As the risk of cybercrimes increase, BSA supports a robust partnership of government and industry to improve capabilities and readiness to address cybersecurity threats. BSA will also focus on international data issues, including strong provisions that protect the free flow of data and a modern framework for law enforcement access to data.
  • Intellectual Property: Software companies account for $63.1 billion in research and development in the US. Policies that properly protect intellectual property encourage this investment and lead to further innovation.
  • Workforce Development: The increasing use of and demand for technology is creating new types of jobs that require an evolving set of skills. Digital literacy will become increasingly important in every industry, from agriculture to manufacturing. BSA supports policies that increase STEM education and worker retraining so that our workforce is ready for the future.
  • Emerging Technologies: BSA supports a long-term strategy on artificial intelligence innovation that encourages responsible AI deployment, investment in education and workforce development, and a commitment to research funding. We need a meaningful dialogue with all stakeholders to address any challenges that lie ahead.

For more information about BSA’s 2018 Policy Agenda, click here.

เกี่ยวกับบีเอสเอ

บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (www.bsa.org)เป็นหน่วยงานชั้นนำที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระดับโลกแก่รัฐบาลประเทศต่างๆ และในตลาดสากล ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มบริษัทนวัตกรรมใหม่สุดของโลก ที่มีการสร้างซอฟต์แวร์โซลูชันที่จุดประกายความสดใสทางเศรษฐกิจและพัฒนาชีวิตสมัยใหม่

บีเอสเอมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และมีการดำเนินงานในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก บีเอสเอริเริ่มแผนงานปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่บ่มเพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโต

ติดต่อสื่อ

Michael O’Brien

อีเมล: [email protected]

For Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

CONTACTO DE PRENSA

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]