Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

JUN 16, 2020 | GLOBAL

BSA’s Open Data Agenda Calls for Policies to Bridge the Data Divide

Open data policies lead to opportunity, collaboration, and growth

WASHINGTON – June 16, 2020 – In today’s information-driven world, data has become a core piece of global responses to complex challenges. From global health pandemics to climate change and beyond, open datasets help people craft smart responses to existential threats. And although data sharing is more important than ever, several barriers prevent global stakeholders from fully realizing its benefits.

BSA’s new policy agenda “Open Data: Bridging the Data Divide” offers a path forward to facilitate greater sharing, collaboration, and experimentation with data resources while protecting privacy and promoting trust. These new models to close the data divide will help ensure that people and organizations of all sizes can use data to unlock new opportunities and foster economic growth.

“Governments and industry must partner to share data more openly. This collaboration will stimulate economic opportunity and growth,” said Victoria Espinel, President and CEO of BSA | The Software Alliance. “Open datasets empower organizations of all sizes to innovate and tap into the economic potential of emerging technologies like AI. BSA urges public interest organizations, industry leaders, and other interested stakeholders to advance policies that democratize data.”

To enhance the collective benefits of data, BSA recommends a series of initiatives to:

  1. Promote effective government data sharing: Government-generated data can serve as a powerful engine for creating new jobs, promoting economic growth, and enabling innovation. BSA supports efforts to create a federal commission to enhance open government data, appoint a federal chief data officer, advocate for state government open data laws, enhance interoperability of government data, and support open data trade commitments.
  2. Promote greater industry data sharing: BSA will work to identify technical, legal, and organizational challenges and create recommendations that protect competition, enhance privacy, promote the development of data sharing tools and best practices, and share computing and data resources.
  3. Promote privacy-enhancing technologies and data governance structures: BSA supports policies that enable value-added uses of data without compromising confidentiality. These include initiatives that leverage emerging technologies to enhance privacy and enhance opportunities for data collaboration.

To read “Open Data: Bridging the Data Divide,” visit: https://www.bsa.org/policy-filings/bsa-open-data-agenda

TAGS:

เกี่ยวกับบีเอสเอ

บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (www.bsa.org)เป็นหน่วยงานชั้นนำที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระดับโลกแก่รัฐบาลประเทศต่างๆ และในตลาดสากล ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มบริษัทนวัตกรรมใหม่สุดของโลก ที่มีการสร้างซอฟต์แวร์โซลูชันที่จุดประกายความสดใสทางเศรษฐกิจและพัฒนาชีวิตสมัยใหม่

บีเอสเอมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และมีการดำเนินงานในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก บีเอสเอริเริ่มแผนงานปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่บ่มเพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโต

ติดต่อสื่อ

Michael O’Brien

อีเมล: [email protected]

For Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

CONTACTO DE PRENSA

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]