Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปัญหาด้านนโยบาย
วันที่โพสต์

APR 30, 2021 | US

BSA | The Software Alliance welcomes today’s release of the 2021 Special 301 report from the Office of the United States Trade Representative (USTR). The Special 301 process is an important opportunity for USTR to address data-related innovation barriers such as data localization mandates and unnecessary data transfer restrictions. อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อสื่อ

Anna Hughes

Telephone: 202-530-5177
อีเมล: annah@bsa.org

Riley McBride Smith

Telephone: 202-591-1125
อีเมล: Riley@allisonpr.com

For Media Inquiries

อีเมล: media@bsa.org

ติดต่อสื่อ

Anna Hughes

Telephone: 202-530-5177
อีเมล: annah@bsa.org

ติดต่อสื่อ

Christine Lynch

อีเมล: christinel@bsa.org

ติดต่อสื่อ

Anna Hughes

Telephone: 202-530-5177
อีเมล: annah@bsa.org