Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

APR 26, 2016 | FRANCE

La France se hausse en 5ème place du classement mondial des politiques liées à l’essor du Cloud Computing, selon la nouvelle étude de BSA | The Software Alliance

Après avoir réalisé d’importants progrès en termes de politiques relatives au cloud computing, la France se hausse à la 5ème place du classement mondial réalisé par BSA | The Software Alliance dans la nouvelle edition de son “Global Cloud Computing Scorecard”. La France devrait désormais porter une attention particulière à certaines politiques et tendances ayant un impact direct sur le cloud computing, tells que la libre circulation des données qui est essentielle à l’essor du cloud en France, afin de continuer sur cette lancée.

Paris — 26 Avril 2016 — Dans une nouvelle étude approfondie de BSA | The Software Alliance sur les politiques et réglementations applicables au cloud computing au niveau mondial, la France se classe à la 5ème place des 24 principaux marchés IT mondiaux. Elle gagne une place par rapport à la première édition de l’étude publiée en 2013, suite à certaines réformes législatives et règlementaires qui ont été favorables à l’essor du cloud computing en France.

La France se doit de jouer un rôle de premier plan au niveau de l’UE

“BSA se réjouit des progrès importants effectués en France ces trois dernières années,” a déclaré Thomas Boué, Directeur Général, Affaires Gouvernementales EMEA de BSA | The Software Alliance. L’étude met en lumière un certain nombre de mesures qui sont à l’origine de tels progrès:

  • La France assure tout d’abord une protection renforcée des services Cloud, à travers une vaste législation contre la cybercriminalité, assortie d’une protection actualisée des droits d’auteur;
  • Elle dispose également de tout un dispositif juridique en matière de signature électronique et de e-commerce;
  • Et de lois détaillées sur la protection de la vie privée, même si ces dernières prévoient des obligations d'enregistrement lourdes et couteuses, dont l’utilité reste à prouver;
  • La France fait également parti des pays qui ont le plus progressé en termes d’infrastructures TIC. Le Plan “France Très Haut Débit”, est une initiative sur 10 ans lancée en 2013, qui couvre un éventail d’infrastructures, de programmes construction et de technologies. L’objectif de ce plan “France Très Haut Débit est de couvrir 100% du territoire français, avec des vitesses de plus de 30 megabits par secondes (Mbps), d’ici 2022.

Ce sont ces progrès en termes d’infrastructure qui ont permis à la France de se hausser à la 5ème place du classement en 2015, après avoir été classée 6ème en 2013.

Les résultats de cette édition démontrent également que les autres pays Européens étudiés, tels que l’Allemagne et l’Italie, ont eux aussi fait des progrès depuis 2013, malgré l’émergence de certaines tendances inquiétantes qui ont fait planer l’incertitude sur la libre circulation des données en Europe.

“Nous sommes confiants que l’initiative de l’Union Européenne sur la libre circulation des données permettra de dissiper ces incertitudes et libérer le potentiel du cloud computing en Europe,” a annoncé Thomas Boué en rajoutant: “En tant que l’une des plus grandes puissances économiques en Europe, la France devrait mener les discussions au niveau de l’UE et jouer un rôle de premier plan dans le développement de politiques d’innovation ayant attrait au développement du cloud computing en Europe.”

Victoria Espinel, PDG et Présidente de BSA | The Software Alliance a quant à elle déclaré que: “Partout dans le monde, les pays se doivent de reconnaitre que leurs politiques affectent le marché mondial du cloud. Ce rapport est une réelle prise de conscience pour les gouvernements qu’ils doivent travailler ensemble afin d’assurer les bénéfices du cloud au niveau mondial.”

Pour consulter le classement complet, ainsi que les conclusions détaillées relatives aux 24 pays, rendez-vous sur: www.bsa.org/cloudscorecard.

Contacts presse :

Raphaël Soudan +33 1 53 32 55 17[email protected] Bastien Rousseau +33 1 56 02 35 05 [email protected]

TAGS:

เกี่ยวกับบีเอสเอ

บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (www.bsa.org)เป็นหน่วยงานชั้นนำที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระดับโลกแก่รัฐบาลประเทศต่างๆ และในตลาดสากล ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มบริษัทนวัตกรรมใหม่สุดของโลก ที่มีการสร้างซอฟต์แวร์โซลูชันที่จุดประกายความสดใสทางเศรษฐกิจและพัฒนาชีวิตสมัยใหม่

บีเอสเอมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และมีการดำเนินงานในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก บีเอสเอริเริ่มแผนงานปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่บ่มเพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโต

ติดต่อสื่อ

Michael O’Brien

อีเมล: [email protected]

For Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

CONTACTO DE PRENSA

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]