Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

APR 26, 2016 | CANADA

Les politiques canadiennes d’informatique en nuage se développent selon l’étude BSA Global

L’étude fait le classement des politiques d’informatique en nuage; le Canada fait des progrès, la Russie et la Chine prennent du retard.

CANADA — 26 avril 2016 — Dans une nouvelle étude de grande envergure de la BSA | la Software Alliance qui a évalué les politiques d’informatique en nuage dans le monde entier, le Canada se classe au 4e rang sur 24 dans du marché mondial des TI par rapport à son classement en 9e place en 2013, signe que le cadre juridique et réglementaire de l’informatique en nuage au Canada encourage l'innovation en nuage.

L’étude 2016 de la BSA sur l’informatique en nuage (BSA Global Cloud Computing Scorecard 2016) classe l'état de préparation de l’informatique en nuage de 24 pays qui représentent 80 pour cent des marchés de TI au monde. Chaque pays est noté sur ses forces et ses faiblesses dans sept domaines stratégiques clés. L’informatique en nuage permet à quiconque, une entreprise en démarrage, un consommateur, un gouvernement ou une petite entreprise, d’accéder rapidement et efficacement à la technologie d'une façon rentable. Ces services en retour ouvrent la porte à une connectivité, une productivité et une compétitivité inégalées.

Les résultats de cette année démontrent que presque tous les pays ont apporté de saines améliorations à leur environnement politique depuis la publication de l’étude précédente de la BSA en 2013. Mais la stratification entre les réalisations des groupes de pays (grandes, moyennes et petites) s’est agrandie, alors que les pays de rang moyen stagnant et que les pays très performants continuent d’affiner leur environnement politique.

« C’est encourageant de noter que le Canada a progressé dans le classement, et que depuis 2013 le Canada a renforcé son engagement dans l’innovation de politiques d’informatique en nuage. Cependant, il y a encore du travail à faire », a déclaré Victoria Espinel, présidente-directrice général de BSA | La Software Alliance. « Les pays du monde entier doivent reconnaître que leurs politiques affectent le marché du nuage mondial. Le rapport est un appel à tous les gouvernements à travailler ensemble pour assurer les avantages du nuage dans le monde entier ».

En termes de classement général, les plus grandes améliorations ont été faites par l'Afrique du Sud (avec un gain de six places) et au Canada (avec un gain de cinq places).

Notamment, trois des pays qui avaient pris du recul dans le classement – la Thaïlande, le Brésil et le Vietnam — continuent de faire des gains significatifs et cohérents et diminuent leur écart avec les pays de niveau intermédiaire. Les principaux marchés informatiques du monde sont restés stables avec des gains modestes.

Des tendances négatives menacent également. Par exemple, quelques pays font la promotion de politiques de libre-échange ou d’harmonisation des politiques de l’informatique en nuage. La Russie et la Chine, en particulier, ont imposé de nouvelles politiques qui nuiront à l’informatique en nuage en limitant la capacité aux fournisseurs de services d’informatique en nuage à une libre circulation transfrontalière des données.

Le classement complet des 24 pays et les résultats détaillés sont disponibles en visitant le site suivant : www.bsa.org/cloudscorecard.

Contact pour les médias :

Jade Lavallée LabossièreH+K Stratégies [email protected]

TAGS:

เกี่ยวกับบีเอสเอ

บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (www.bsa.org)เป็นหน่วยงานชั้นนำที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระดับโลกแก่รัฐบาลประเทศต่างๆ และในตลาดสากล ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มบริษัทนวัตกรรมใหม่สุดของโลก ที่มีการสร้างซอฟต์แวร์โซลูชันที่จุดประกายความสดใสทางเศรษฐกิจและพัฒนาชีวิตสมัยใหม่

บีเอสเอมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และมีการดำเนินงานในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก บีเอสเอริเริ่มแผนงานปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่บ่มเพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโต

ติดต่อสื่อ

Michael O’Brien

อีเมล: [email protected]

For Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]

CONTACTO DE PRENSA

Media Inquiries

อีเมล: [email protected]